//

Olstorp – rondell


Medskapandegruppen i Gråbo – arbetsgruppen Gråbo entréer –  har träffat representanter för Trafikverket för att diskutera trafikfrågorna i Gråbo.
Trafikverket
Joachim Lindström och Anette Lomarker, båda åtgärdsplanerare på Trafikverket (TV), informerade om kommande projekt, Trafikverkets ansvarsområden, skyltning, trafiksäkerhet mm
Olstorpspaketet
De är långt framme i planeringen Olstorpskorsningen vid Flexator. Trafikverket arbetar nu med ett avtalsförslag som skall presenteras för kommunstyrelsen under februari. Lerums kommun har avsatt 16 miljoner kronor för projektet. Om det inte krävs någon ny vägplan beräknas att arbetet kan påbörjas i slutet av 2019 eller början av 2020. Arbetet beräknas vara avslutat under 2021.
I projektet ingår cirkulationsplats ,två nya busshållplatser, gång- och cykelväg på kyrksidan av vägen från cirkulationsplatsen ned till Lundbyvägen. Ett nytt körfält för de som kommer från Gråbo och skall svänga vänster in på Lundbyvägen. Se över dagens gångpassage över Gråbovägen från Lundbyväge
Rondellerna
Trafikverket har ansvar för alla tre rondellerna i Gråbo. Det är möjligt för kommunen att teckna avtal med Trafikverket om att överta underhållsansvaret. Det är fullt möjligt att dra el till rondellerna så att även Gråbo kan ha samma fint smyckade rondeller till jul.a utsmyckning till jul.
Trafiksäkerhet
Medskapandegruppen framförde att det behövs ett övergångsställe/passage över Gråbovägen från Event parkeringen till industriområdet och en passage över väg 190 vid Lundby golfbana. Därutöver bör hastighetsgränsen sänkas till 50 kilometer/tim från Hjällsnäs rondellen fram till väg 190. Gruppen framförde även ett önskemål om sänkning av hastigheten genom 190-rondellen.
Lennart Lauenstein
 
 
 

2 Comments

  1. Mycket bra! Konstanta påtryckningar är det enda som ev. fungerar. Annars gör de något annat någon annanstans där någon ropar högre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Gråboholm.se

Nästa Berättelse

Krönika:  BoKlok-affären – nu kommer notan

Senaste artiklarna