/

Högt betyg i medborgarenkät – så gör kommunen med resultatet

SCBs medborgarundersökning görs två gånger årligen. Invånare tycka till om sin hemkommun, och Lerum får överlag gott betyg i senaste omgången. Men hur arbetar förvaltningen och politiken med underlaget?
–  Det skapar alltid debatt, säger Alexander Abenius (M), kommunstyrelsens ordförande.
Statistiska centralbyrån ger två gånger per år landets kommuner möjligheten att delta i en medborgarundersökning. Sedan starten 2005 har nästan samtliga kommuner deltagit och i Lerum har man genomfört undersökningen från och till sedan 2007. Senaste gången kommunen deltog var hösten 2019 och nu sammanfattas resultatet av den undersökningen.
–  Det är ett slumpmässigt urval invånare i åldrarna 18 – 84 bosatta i olika delar av Lerum. 1200 formulär skickades ut 44 procent besvarade frågorna, vilket är över riksgenomsnittet, säger Anders Lindgren, enhetschef på utvecklings- och hållbarhetsenheten.
Resultatet av undersökningen delas in i tre delar med ett helhetsbetyg vardera. Det är en allmänna betyget om hur Lerum är att bo och leva i, en del för kommunens verksamheter och en tredje som handlar om inflytande över lokala beslut. Analysen av resultaten ska sedan ges som ett underlag för vilka områden kommunen ska prioritera för att öka nöjdheten hos invånarna. På det stora hela får kommunen ett högt allmänt betyg där många rekommenderar Lerum som kommun. Betyget landar på 71 procent gentemot rikssnittet på 59 procent.
–  Vi kan se att det finns ett ökat intresse för undersökningen både i förvaltningen och inom politiken. Det är bra sätt att ta reda på vad invånarna faktiskt tycker om den kommunala servicen, fortsätter Anders Lindgren.

Hur jobbar ni med undersökningen på utvecklingsenheten?
–  Vårt uppdrag på utvecklingsenheten är att stötta både förvaltningen och politiken i bl.a. lednings- och hållbarhetsfrågor. Dels redovisar vi hela undersökningen för politikerna, ofta som ett underlag till budgetarbetet, det kommer ofta ganska lägligt på året och dels används resultatet i olika delar av förvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. Undersökningen är med som ett underlag av flera. Den finns med som en nulägesbild som ska kopplas ihop med den politiska viljan i kommunen och för några utvalda delar i undersökningen finns tydliga målsättningar, säger Anders Lindgren.
Områden som enligt undersökningen bör prioriteras är tillgång till bostäder, trygghet och inflytande. Betygen i respektive frågeområde är både lägre och högre från senaste gången man genomförde undersökningen, vilket var hösten 2017. Förändringarna för de två senaste undersökningarna är inte statistiskt säkerställda, däremot är kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten i rapporten statistiskt säkerställda om inget annat anges.
Kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius (M) är glad för det goda resultatet från den senaste rapporten.
–  Jag är inte förvånad alls, Lerum är en helt fantastisk kommun att leva i. Samtidigt vill jag ännu mer, jag har min bakgrund inom idrotten och jag nöjer mig inte med förrän vi tar hem den ädlaste valören, säger han.

Hur arbetar ni i politiken med underlaget?
–  I samband med att resultatet presenteras för kommunfullmäktige så har vi alltid en debatt kring resultatet i kommunstyrelsen sedan, kring vad är vi bra på och vad är vi mindre bra på och hur kan vi arbeta för att förbättra oss.
Tillgången på bostäder och möjligheten till inflytande och möjligheterna att påverka lokalt är två frågeområden som ser ut att få lägre betyg i den senaste undersökningen.

Vad gör ni för att förbättra det?
–  Den nya kommundirektören Gull-Britt Eide har gått in hårt för den här frågan. Vi har inte haft ordning i bostadsbyggandet, vi måste förbättra bemanningen med fler planarkitekter och vi behöver snabba på processerna, mindre krångel, det tar för lång tid att färdigställa detaljplaner. Många som flyttar till kommunen vill in i radhus eller villa men vi måste helt enkelt bygga fler lägenheter snabbare.
Frågan om kommunalt inflytande är också ett förbättringsområde. Kommunstyrelsens ordförande menar att undersökningen är ett av flera redskap som ger en överblick av invånarnas attityder.
–  Beredningarna jobbar mycket med medborgardialog, jag satt själv med i kultur- och fritidsberedningen innan jag blev invald i kommunstyrelse och det är oerhört värdefullt att få deras rapporter. Utöver det så har vi ju ständig kontakt med integrationssamrådet, funktionshinder, näringslivsråd med flera där samlar vi in synpunkter och idéer. För att inte tala om det vardagliga samtalet, att vi är ute och möter invånarna, det är nog det allra viktigaste, säger Alexander Abenius.
Text: aron mikael sik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Sparkad Frontadvokat berättar om överfakturering

Nästa Berättelse

Konsensus på mötet om deponin

Senaste artiklarna

Halvtid för Viktor

Viktor Lundblad har nu vikarierat som kommunstyrelsens ordförande i snart två månader.