//

Konsensus på mötet om deponin

Politiker och kommuninvånare var rörande överens på måndagens möte då samtliga motsatte sig Mass-optimering Väst AB:s planerade deponi i Vråssered.

– Lerum skulle förstöras med tung trafik genom tätorten, säger Gisela Wallin som nu hoppas på ett samarbete mellan Lerumsbor, politiker och tjänstemän.

Gisela Wallin, initiativtagare till mötet
I måndags träffades ett tiotal kommuninvånare samt representanter från samtliga åtta partier. Men även kommunjurist, kommundirektör, projektledare från Trafikenheten och tjänstepersoner från Lerums kommun var på plats för diskutera den planerade deponin av schaktmassor i Vråssered.
–  Man kan sammanfatta mötet med att samtliga partier i kommunfullmäktige och även kommuninvånarna är fortsatt emot etableringen av deponin. Nu ska vi se över hur vi kan samarbeta i frågan, säger Alexander Abenius (M), kommunstyrelsens ordförande.
Lerumsbon Gisela Wallin är en av många kommuninvånare som engagerat sig i ärendet som kortfattat handlar om att företaget Massoptimering Väst AB håller på att söka tillstånd för att anlägga en deponi då man vill frakta tre miljoner ton schaktmassor från Göteborg till Vråssered under 20 års tid. Vilket skulle innebära i snitt ett 20-tal körningar per dag med tung trafik genom Lerums centrum eller Olofstorp.
–  Jag förespråkar inte ett bilfritt centrum, men jag anser att det skulle vara absurt att totalt förstöra Lerum med tung trafik genom tätorten. För något som inte alls gynnar Lerum. Jag bor längs väg 1937 och den är fullständigt livsfarlig redan nu, säger Gisela Wallin som var en av initiativtagarna till måndagens möte.
– 2018 inledde jag en dialog med Lerums kommun gällande deponin. Det blev en monolog då svar uteblev från deras sida. Igen. Jag startade därför en dialog direkt med Alexander Abenius, med inriktning på att vi invånare kan hjälpa till. Inte bara med opinionsbildning utan kunskap. Lerums invånare besitter mycket kompetens på olika områden och det är ytterst oklokt att inte jobba tillsammans, säger Gisela och lägger till att “vi invånare uppskattar oerhört mycket att kommundirektören Gull-Britt Eide deltog på mötet”.
–  Vi har kontaktat henne efter mötet för vidare kraftsamling. Vi har skickat ett mejl med mål för uppstart av vidare samarbete mellan kommunen och invånarna. Jag är positiv och tror stenhårt på att hon kommer involvera och ta hjälp av oss.
Ett av förslagen som fördes fram på mötet var att anlägga en helt ny bilväg öster om Olofstorpsvägen då den redan i dagsläget är väldigt hårt trafikerad och olycksdrabbad. Och även i Olofstorp på andra sidan kommungränsen är man orolig då föreningen Bergum-Gunnilse Utveckling påtalat att lastbilarna kommer att passera förskolor och grundskolor med över 700 skolbarn längs med bland annat väg 190.
Faktumet att Vråssered ligger i Göteborgs kommun samt att det rör sig om en privat markägare försvårar dock Lerums kommuns möjligheter att kunna påverka beslutet som i slutänden tas av Länsstyrelsen.
–  Massoptimering Väst har ombetts att komma in med kompletteringar av sin ansökan till Länsstyrelsen. Och där har vi en unik möjlighet som kommun att yttra sig i förväg, vilket vi redan gjort men ska göra igen senast den 23 september. Även Göteborg Stads Miljöförvaltning har yttrat sig och är tydligt negativa till en deponi, säger Alexander Abenius.
Skulle ett formellt beslut tas av Länsstyrelsen om att gå vidare med deponiansökan så kommer det även finnas möjlighet för Lerums kommun och andra sakägare att inkomma med åsikter under samrådstiden.
Text: jonas bengtsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Högt betyg i medborgarenkät – så gör kommunen med resultatet

Nästa Berättelse

Lerums A-pojk segrade

Senaste artiklarna

Halvtid för Viktor

Viktor Lundblad har nu vikarierat som kommunstyrelsens ordförande i snart två månader.