Härskogsvägen måste bli säkrare

Pressmeddelande från Lerums kommun: 

Det har skett flera tragiska olyckor på Härskogsvägen, med både skadade och döda. I Lerums kommun finns det en bred politisk enighet om att vägen måste bli säkrare för trafikanterna. Politiker och tjänstemän har flera gånger träffat Trafikverket och presenterat förslag på förbättringar. 

–        Vi är besvikna på att de myndigheter som ansvarar för vägen inte genomför våra förslag till förbättringar av trafiksäkerheten. Olycksstatistiken på Härskogsvägen är oroande och dyster, säger kommunalråd Eva Andersson (C). 

Trafikverket har ansvaret (är väghållare) för Härskogsvägen och kan genomföra förbättringar av säkerheten. Även Länsstyrelsen kan besluta om förbättrad säkerhet genom lokala trafikföreskrifter, som sänkt hastighet eller förbud av tung trafik. Lerums kommun lämnade därför in en ansökan till Länsstyrelsen i juni 2018 med förslag på ett antal åtgärder för att snabbt åstadkomma en förbättrad säkerhet på Härskogsvägen. 

–        Samtliga kommunalråd är eniga i att det fort måste till en rejäl förbättring av trafiksäkerheten på Härskogsvägen. Förra sommaren lämnade vi in flera förslag till Länsstyrelsen. En sänkning av hastigheten till 50 km/h på den mest olycksdrabbade sträckan och förbud för tunga lastbilar med släp samt fordon lastade med farligt gods, säger kommunalråd Eva Andersson (C). 

Tyvärr har kommunens förslag mötts av en tröghet från Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen skickade förslagen till Trafikverket för att få ett yttrande. I augusti förra året föreslog Trafikverket att Länsstyrelsen skulle avslå kommunens förslag, trots att de själva skriver ”att det på den aktuella sträckan inte är lämpligt att köra i 70 km/h på grund av bl.a. begränsad sikt och kurvor”.   

Svaret från Länsstyrelsen dröjde sedan över ett år. Först efter ett antal påtryckningar från kommunens tjänstemän svarade Länsstyrelsen i december i år att det inte är aktuellt med några åtgärder, och på grund av nya regler finns det heller ingen möjlighet för kommunen att överklaga.

–        Det är inte rimligt att ansvariga myndigheter dröjer med effektiva åtgärder trots återkommande olyckor. Det som har hänt är att de har sänkt den rekommenderade hastigheten längs en sträcka, men det räcker inte, säger Eva Andersson (C).

Kommunens förslag var tänkta som snabba åtgärder för att minska riskerna på Härskogsvägen. Det finns fler förslag på hur vägen kan bli säkrare. En något mer tidsödande åtgärd är att bygga en ny rak vägsträcka förbi den kurvigaste och farligaste delen av vägen. 

–        Vi har gjort inspel om kurvrätning av Härskogsvägen till regional infrastrukturplan. Det handlar om att ersätta delar av Härskogsvägen med en ny rakare väg för ökad trafiksäkerhet. Vi kan räkna med ett beslut av regionstyrelsen i december, säger Lisa Sakshaug, trafikplanerare på kommunen. 

På tisdag 17 december kommer regionstyrelsen fatta beslut om prioriterade åtgärder för mindre vägnät, där ingår kurvrätning genom att bygga en ny väglänk förbi Kullsjön-Stora Härsjön på Härskogsvägen. Om det blir ett positivt beslut kommer Västra Götalandsregionen ge Trafikverket i uppdrag att arbeta vidare med den åtgärden.  

/Eva Andersson, kommunalråd (C), ordförande samhällsbyggnadsutskottet

Fakta: Härskogsvägen, väg 523, är en pendlingsväg mellan Lerum och Härryda, men också en transportväg för gods och en väg där resenärer till och från Landvetter färdas. Trafikmängden är cirka 3000 fordon per dygn. Vägen är drygt 10 km lång, 6-6.9 meter bred, mycket kurvig och i kuperad terräng. Hastigheten är bashastighet utanför tätbebyggt område, dvs 70 km/h. Trafikverket har nyligen satt upp skyltar med rekommenderad hastighet 40 km/h på den kurvigaste delen av vägen.

Det har skett flera tragiska olyckor på Härskogsvägen. Två personer omkom efter att ett lastbilssläp kom över på fel sida vägen i mars 2018. Både 2009 och 2015 skedde singelolyckor med dödlig utgång. Räddningstjänsten skriver i ett yttrande att under perioden 2016-01-17 till och med 2018-08-02 har de åkt dit på 22 larm om trafikolycka med varierande allvarlighetsgrad.

Lämna ett svar

avatar
  Prenumerera  
Notifiera av
Tidigare Historien

Vinster i Lions jullotteri

Nästa Berättelse

Forntid idag i Skallsjö

Senaste artiklarna

Nu handlas lokalt!

Det verkar som om Lerums tätort klarar krisen bättre än storstaden Göteborg.