Forntid idag i Skallsjö

Inom sina 308 kvadratkilometer kan Lerums kommun erbjuda en rik variation av fornlämningar i form av gravar, domarringar, skålgropar och boplatser. En mängd påträffade lösa fornfynd verkar spänna över alla årtusenden från istidens slut och framåt och visar hur levnadsförhållanden och tidsepoker har skiftat. Det finns ett behov av att samordna rikedomen och på så sätt skapa ett utökat intresse för turism bortom storstads-myllret.

Att så många fynd finns i Skallsjö socken beror säkerligen på flera orsaker. Jakt och fiske erbjöd ett rikligt underlag för de boende och det fanns marker lämpliga för jordbruk. Geologiskt är området lokaliserat vid den högsta kustlinjen med randmorän, isälvsdelta och skalgrusbankar som i mötet mellan salt- och sötvatten skapade lämpliga boplatser för jägarålderns invandrare. Vid Skallsjö hembygdsgård påträffades 2016 en ovanlig hittills okänd bronsåldershägnad samt två långhus från början av järnåldern.

Skallsjö hembygds- och formminnesförening står som huvudman för projektet. Syftet är att skapa ett permanent forntidscentrum baserat på dessa fynd samt andra redan kända i området. Det ska bli både ett program och en fysisk plats för att samla och presentera information om fornlämningar först inom Lerums kommun och sedan inom Göteborgs Insjörike.

Namnet på projektet skall bli Skallsjö by Forntidscentrum. De planerade aktiviteterna är att synliggöra och samordna historien om dessa fynd, att inventera och att samla dagens kunskaper och göra dem tillgängliga och förståeliga för både lokala och långväga besökare.

I framtiden vill vi bygga en kopia av långhuset i anslutning till Skallsjö Hembygdsgård som en central del av Skallsjö by Forntids-centrum. På detta sätt kommer vi i ännu större utsträckning kunna intensifiera arbetet med både undervisning och turism i hela regionen samt skapa ett starkt samarbete med andra fornminnesföreningar, myndigheter och näringslivet.

För att detta kan ske behöver föreningen hitta finansiering. Vårt första steg i det är att vi har skrivit en ansökan till LEADER som är en metod för utveckling av landsbygden inom EU. Vi behöver också hjälpande händer, d.v.s. intresserade frivilliga. Ring antingen Sven Borei, projekt- koordinator eller Lars-Erik Karlsson, föreningens ordförande.

Sven Borei

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Härskogsvägen måste bli säkrare

Nästa Berättelse

Vad händer med Vattenpalatset?

Senaste artiklarna

Henrik Ripa (M) Fotograf: Helene Bergman

Jag saknar dig Henrik!

Jag saknar dig Henrik! Vi träffades för några månader sedan på Bagges Torg och bestämde