/

Gråbomuren

 

Grusgropen i Gråbo har begåvats med en partiell stenmur för att hindra crosskörning. Totalt har nära 400 ton sprängsten skänkts av PEAB för att möjliggöra detta skyddsprojekt.

Generös gåva
Enligt kommunstyrelsens ordförande sparar PEAB:s gåva stora summor pengar åt skattebetalarna.
”För att genomföra åtgärderna anlitade man PEAB, som tog betalt för arbetet men bjöd på stenen. Detta kunde PEAB göra då PEAB hade stora massor sten över efter byggnationen i Norra Hallsås, som PEAB oavsett hade behövs forsla bort. Detta besparade skattebetalarna stora summor pengar, vilket trots allt är positivt.”

Upprörda Gråbobor
”Tog en promenad efter grusgropen idag, fick till min förvåning se att dom har blockerat vår runda på två ställen. Första uppe vid Hembygdsstugan där vi åker in till vår tillfälliga parkering vid evenemang och vid anslutning till Monvägen, vid sistnämnda har det legat två stenar för att man inte ska köra upp med bil, men man har kunnat ta sig förbi med rullator eller barnvagn, det går inte nu!!! På Fornminnesvägen vid uppfarten från grusgropen är det också placerat en massa stenar, vi går ju på längre ner i backen, men några tar genvägen ibland. Vem detta är som har tagit sig sådana befogenheter kan man ju spekulera i, men det finns misstankar!”

Missnöjda med informationen
Kommunstyrelsens ordförande uppger att informationen till kommuninvånarna varit bristfällig. Anledningen till den bristfälliga informationen var att PEAB kunde genomföra uppdraget omedelbart, vilket enligt förvaltningen var oväntat.

Ser över tillgängligheten
Förvaltningen har nu fått i uppdrag att finna bra åtgärder som ökar tillgängligheten för invånarna men som samtidigt försvårar framkomligheten för de som kör olovligen i grusgropen.

Vad kostar det?
FlodaNyheter har ännu inte fått svar på frågan om kostnad, beslutsunderlag samt avtalet med PEAB.

Text och bild: Lennart Lauenstein

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Låt dina prylar vara med länge – det är bra för miljön och klimatet.

Nästa Berättelse

Buskörning i grusgropen

Senaste artiklarna