/

Buskörning i grusgropen

Vid kontakt med kommunpolis Eva Strömblad säger hon följande.

Det finns ingen brottstatistik om motorcykelåkningen i Gråbo grusgrop. Inga brottsanmälningar har gjorts, men en hel del klagomål men det för polisen ingen statistik på.
Det är ett återkommande problem med crosskörning i grusgropen. De som bor i närheten störs och de klagar. Klagomålen kommer till polisens mobila kontor som står uppställt i Gråbo, till vår regionala ledningscentral (RLC) och till vårt stationsbefäl Det kommer även  via mejl till mig eller Stefan Holm som är gruppchef i Lerum.

Jag upplever att det är periodvis som det är klagomål från boende i närområdet. Främst vår/försommar och sensommar/höst.
Det vi från Lerumspolisens kommit överens med de boende om är att de kan notera reg.nr på de bilar och släp som kommer med crosshojar och förmedla uppgifterna till oss.
z<<Därefter blir ägarna till  bil och bilsläp kontaktade och informerade om att det inte är tillåtet att köra cross i grusgropen.  Det senaste samtalet om störande crossåkning kom till RLC den 30 september.

Kommunen skulle vidta en del åtgärder efter ett möte den 7 november 2017.

Det vi då kom överens om var följande:

Kommunen åtagande:
-kontakta de klagande
-uppmana de som blir störda att göra brottsanmälningar själva, ev ringa polis om det körs cross
-skylta upp med förbudsskyltar
-kalla till ett info möte med boende i området
-sätta info lappar om förbudet på fordon som kommer dit med crossar på släp eller i andra fordon

Polisens åtagande:
-Lerumspolisen åker i mån av tid en sväng runt grusgropen kvällar/helger
-kvalitetssäkrar den lapp med info som kommunen ska “lappa” fordonen med
-ev vara med på info möte med boende som kommunen skulle anordna

I maj 2019 var polisen i kontakt med nuvarande ansvarig på kommunen för grusgropen, chefen för mark- och GIS-enheten, som uppdrog till en mark- och exploateringsingenjör att se vilka åtgärder som var vidtagna eller skulle vidtas.

Text: Lennart Lauenstein

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Gråbomuren

Nästa Berättelse

Projektpengar för integrationsarbete till FBC Lerum

Senaste artiklarna