//

Floda och Business Improvement District (BID)

Floda och Business Improvement District (BID)
Floda tillhör föregångarna i Sverige när det gäller att arbeta enligt BID-modellen. Bakom utvecklingen i Floda finns eldsjälarna Christer Harling, Jonas Brandström och Ronny Johansson. Christer Harling, som arbetat med BID-modellen i Göteborgs innerstad, köpte Garveriet 2010. Tillsammans med Christer Harling köpte Jonas Brandström Floda Torg 2012. Utöver bildandet av Floda BID startade de också Nyföretagarcentrum.  Den 1 januari 2013 formaliserades den BIDsamverkan som inletts hösten 2012 mellan Lerums kommun och Floda BID, genom ett treårigt samarbetsavtal.

Genom organisationen Floda BID (Business Improvement District) engagerades  fastighetsägare och näringsidkare i Floda centrum. Flera nya affärer etablerades, en arkitekttävling med grund i Cultural Planning utlystes, en bro byggdes mellan centrum och Lilla Ön, den gamla telebyggnaden restaurerades och blev restaurang Jernbruket, flera studiecirklar genomfördes och spindelskogen byggdes. Det går att göra listan lång över vad Floda-BID tagit initativ till.

Lagstiftning på gång
Hösten 2017 skrev Nina Lundström, riksdagsledamot för Liberalerna, en motion i riksdagen om en svensk BID-lagstiftning. Det blev avslag på motionen, men liberalerna fick med förslaget i Tidöavtalet.

I Tidöavtalet finns följande passus
”Långsiktiga strukturer för att lyfta utsatta områden
Författningsstöd tas fram för samarbetsformer med gemensamt och obligatoriskt ansvar mellan det offentliga och alla fastighetsägare för att bedriva långsiktigt förbättringsarbete i bostadsområden. Möjliga former kan vara stärkt platssamverkan eller det som på engelska kallas Business Improvement Districts (BID).”
Uppdraget att ta fram ett förslag har gått till Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.Han ska ta fram ett förslag om obligatorisk platssamverkan mellan det offentliga och fastighetsägare. Något som ofta benämns BID-samverkan.

I New York finns många exempel på framgångsrik så kallad BID-samverkan mellan fastighetsägare, företagare och det offentliga. I Storbritannien lagstiftade man om BID för 20 år sedan. BID-lagen blev en framgångssaga för Storbritanniens stads- och platsutveckling. Idag finns fler än 330 BID-distrikt, som bidragit med över 150 miljoner pund till stads- och platsutvecklingen varje år.

Under hösten 2019 ombildades Floda BID till Floda C (en ekonomisk förening). Floda C ombildas nu till en idéel förening och BID-modellen skall förnyas och Lerums kommun, fastighetsägarna och företagarna skall utveckla sin samverkan.

Länkar:
Bid Sweden
Boverket
Fastighetsägarna
Svenska stadskärnor
Tillväxtveket
Trygga platser
Urban Utveckling

1 Kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Debatt: Västlänken - Vakna Göteborg!

Nästa Berättelse

Samtal med kommunstyrelsens ordförande

Senaste artiklarna