//

Samtal med kommunstyrelsens ordförande

Fakta
Ålder: 27
Född och uppvuxen i Lerum
Familj: Sambo/fästmö, föräldrar och lillasyster
Fritidsintressen: Hunden och att umgås med nära och kära.

Kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad.
Foto: Lerums kommun, Stefan Larsson

 – Du är ju en ung man, bara 27 år, hur länge har du sysslat med politik?
– Jag har varit partipolitiskt engagerad i moderaterna sen 2013. Nu är det över 10 år sedan jag tog steget in i partiet.
– Varför valde du moderaterna?
– För mig handlade det i grunden om att jag var intresserad av frågor om individens frihet. Man känner sig själv bäst och därför vet man bäst själv vad som passar en. I högstadiet ville jag läsa extra matematik istället för att läsa bild, men det tillät inte läroplanen. Efter många diskussioner med min lärare sa han till slut att jag borde engagera mig partipolitiskt. Senare har jag naturligtvis insett att det varken handlade om matte eller bild, utan snarare om tankar kring frihet och ansvar.
Läraren rekommenderade mig att ta reda på vilka partier som stod mig närmast.  Det var två stycken som det stod och vägde mellan. Moderaterna var det ena och det andra var dåvarande Folkpartiet. Moderaternas ungdomsförbund stod på skolan utanför bamba och värvade medlemmar och då blev det Moderaterna. Det är jag tacksam för idag.
När du nu inte fick läsa matte vilken utbildning blev till slut?
Till slut – på gymnasiet blev det samhällsvetarprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning. Mycket historia, samhällskunskap och geografi. Efter studenten började jag läsa statskunskap på Göteborgs universitet och nu har jag en Politices kandidatexamen i statsvetenskap.
– Vilka jobb kan man få med den utbildningen?
Lite olika. Framförallt är det olika typer av projektledarjobb. De jobb, utöver politiken, som jag har haft har ingen koppling till min utbildning. Ett tag arbetade jag som bilburet tidningsbud. Jag åkte runt och delade ut Lerums Tidning, Göteborgs-Posten och även brev  i Sjövik, Stenkullen och Gråbo. Jag har också arbetat som parkeringsvärd. Mitt politiska engagemang intensifierades 2018 när jag fick möjlighet att arbeta heltid som valombudsman för partiet. Jag var väldigt aktiv i valrörelsen, jag skjutsade kandidater, planerade aktiviteter och jag kokade mycket kaffe.

Efter valrörelsen fick jag en tillsvidareanställning hos Moderaterna i Västra Götaland. Axel Josefsson, som då var ordförande i kommunstyrelsen i Göteborgs stad sökte sedan upp mig och bad mig komma och jobba med honom i stadshuset i Göteborg. Jag blev stadssekreterare och hade särskilt ansvar för trygghetsfrågorna. Och jag fick  ansvar för att förhandla budgeten för Göteborgs stad.

När Lerums kommuns förre ordförande i kommunstyrelsen, Alexander Abenius, gick på föräldraledighet fick jag uppdrag som tillförordnad ordförande. I valet 2022 behövde Moderaterna i Lerums kommun ett nytt första namn på sin lista. Ett provval hölls och medlemmarna gav mig flest röster. Sedan kom valrörelsen, och idag är jag ordförande för kommunstyrelsen i Lerums kommun.

Jag brukar skoja och säga att jag är den ende i Sverige som fått praktisera på det här jobbet innan jag väl tackade ja.

–  Efter valet valde du, eller ska jag säga partiet, att regera ihop med socialdemokraterna. Det får du berätta lite mer om varför.
Efter valet stod det klart att Alliansen inte längre hade majoritet i kommunfullmäktige på grund av att Centerpartiet tappat två av sina fem mandat. Det innebar att det krävdes stöd från ett femte parti utanför Alliansen för att vi skulle kunna säkra att våra förslag faktiskt blev verklighet. Ett exempel; kan man inte säkerställa att den egna budgeten röstas igenom, vad är det då för poäng med att sitta och styra. Politik måste handla om viljan att få saker gjorda, inte bara sitta och plocka ut arvoden.

Tidigt under förhandlingarna stod det klart att inget annat parti utöver Sverigedemokraterna var intresserade av att stödja en alliansbudget. Moderaterna var beredda att gå fram med en sådan lösning, men det var inte Liberalerna och Centerpartiet. Efter många och långa förhandlingar konstaterade vi helt enkelt att det inte skulle gå att styra kommunen i en konstellation med Alliansen och SD på grund av Centerpartiets och Liberalernas ovilja att samverka.

Här tycker jag också att det är viktigt att komma ihåg att Moderaterna gick till val på 202 förslag för en bättre Lerums kommun. De här förslagen hade tagits fram helt ideellt av lerumsbor för lerumsbor. Flera tusentals timmar har lagts ner av våra medlemmar och andra samhällsengagerade människor i vår kommun för att arbeta fram de här förslagen. Vårt uppdrag som förtroendevalda måste därför vara att fråga lerumsborna om de tycker att dessa 202 förslag är bra, och därefter har vi ett ansvar att genomföra dem.
Moderaterna blev största partiet i valet 2022. Jag fick flest personkryss av alla förtroendevalda i kommunen. Jag känner därför ett ansvar och en plikt att nu också genomföra våra förslag. Det var därför vände vi oss till Socialdemokraterna. Socialdemokraterna och vi konstaterade att vi tillsammans kan få bra saker gjorda. Och det har vi också fått. När vi i Moderaterna summerar våra 202 vallöften så har vi på bara ett år lyckats genomföra 90 av dem. Lerumsborna har alltså fått väldigt mycket moderatpolitik tack vare den här majoriteten.

Jag konstaterar dock att Centerpartiet och Liberalerna, som absolut inte kunde tänka sig en Alliansen + SD samverkan för att genomföra praktisk politik, ändå valde att samverka med Sverigedemokraterna för att säkra sina uppdrag i kommunen – med andra ord – för att säkra sina arvoden. När det gäller arvoden så går det bra att samverka, men när det kommer till att genomföra den politik man gått till val på, då går det inte bra. Ett väldigt märkligt resonemang, tycker jag. Detsamma gäller även Kristdemokraterna som erbjöds att ingå i majoriteten med oss, men som istället valde att samverka med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i opposition. För mig är det obegripligt. Som sagt, för mig handlar politik om att vilja genomföra saker.

– Jag tänkte fortsätta med att det är modigt att gå ut med 202 konkreta förslag och några fler till och med. Det är ju väldigt lätt sedan att stämma av vad ni faktiskt har gjort under mandatperioden. Då blir frågan till dej – du har varit kommunstyrelsens ordförande i ett år nu – vad är du mest nöjd med att ni har lyckats genomföra under det här första året?
– Det finns ju flera konkreta saker som jag naturligtvis är jättenöjd med. Kommunen ökar i flertalet rankingar. Vi ökade mest i Göteborgsregionen vad gäller företagsklimatet. Företagsklimatet har inte vart så bra som det är nu på 16 år. Lerums kommun rankas som bästa kommun i Västra Götalandsregionen när det gäller ”robusthet” – alltså hur bra vi är förberedda inför framtiden. I tidningen Aktuell hållbarhet Sverige, som mäter kommuners arbete med miljö och klimat, så ökade vi 100 placeringar. I Dagens Samhälles ranking vad gäller hållbarhet är vi nu på plats 4 i Sverige.
Tar vi skolområdet så vet vi sedan en tid tillbaka att många vårdnadshavare känner en oro för om deras barn har ändamålsenliga läromedel. Där har vi nu för första gången någonsin i kommunens historia låtit göra en kartläggning av hur det faktiskt ser ut. Någon sådan läromedelsutredning, som vi kallar den, har inte funnits tidigare. Nu kan vi få grund för att fatta beslut om att riktiga böcker ska komma att inhandlas. Vi har börjat bygga 1350 nya skolplatser och fyra nya förskolor. Det här är viktigt för att kunna minska klasserna och barngrupperna.
Vi har också säkerställt trygghetsarbetet i kommunen. Vi vet att var femte kille i gymnasieålder i vår kommun säger att han testat narkotika. Det är ett stort problem naturligtvis. Därför har vi i gått in med särskilt riktade åtgärder på det här området. Vi har numera narkotikahundar i skolan, det var ett av våra vallöften som vi kommer att fortsätta med under hela den här mandatperioden. Vi har riktade kampanjer när det kommer till riskhelger, som vi inte haft tidigare. Vi har infört ett trygghetsråd tillsammans med polisen och räddningstjänsten och även andra berörda aktörer. Vi tar fram en lägesbild och därefter en åtgärdsplan, så att vi kan säkerställa att vi arbetar med en gemensam röst och kraft. Det var också ett vallöfte från våra sida.

Om man sedan ska renodla den kommunala verksamheten, som även det var ett vallöfte från moderaterna, så har vi gjort det. Vi har avslutat medlemskap i  organisationer och i projekt som inte ingår i kommunens kärnverksamhet. Härigenom har vi säkrat fyra miljoner kronor åt kommunen, pengar som vi nu kan lägga på vård, skola och omsorg.

Vi har lagt om hela arbetet med samhällsplanering. Vi har antagit 500 % fler detaljplaner. Inte bara godkänt, utan antagit. Vi har med åtta år i backspegeln inte haft en enda antagen detaljplan i Lerums kommun. Nu är prognosen att vi ska kunna anta trettio detaljplaner under den här mandatperioden, varav fem i år.

När det handlar om våld i nära relationer har vi för första gången tagit tag i de frågorna och nu arbetar vi långsiktigt med dem. Vi har anställt en samordnare som utbildar både personer verksamma i föreningslivet och kommunens egna anställda i de här frågorna. Vi ska upprätta ett eget kvinnocenter, alltså ett center mot mäns våld mot kvinnor, och en mansjour för att kunna bryta destruktiva mönster.

Och vi har mer att göra. Svenskt näringslivs ranking pekar på att vi behöver fler arbetsplatser i Lerums kommun. På det området hamnar kommunen på plats 282 av 290 kommuner. Det är alltså 281 kommuner som är bättre än oss på att ha jobbtillfällen i kommunen. Därför har vi slutit ett samverkansavtal med Partille för att få hit fler välfärdsskapare, alltså företag och arbetstillfällen, så att man kan jobba i kommunen. Vi utvidgar nu våra verksamhetsområden i Stenkullen och får hit större etableringar. Vi har dessutom slutit samverkansavtal med Svenska Kraftnät, och ett resultat som vi ser nu är att de flyttar och bygger nya kraftledningar utanför Gråbo, istället för rakt igenom som tidigare.

Det jag är missnöjd med är att vårt arbete med att försöka få Västtrafik att förstå att vi behöver bättre kollektivtrafik, inte sämre,  tyvärr inte gett resultat. Vi ville behålla gråbosnabben, behålla lerumssnabben och vi ville att pendlingsstationen Aspedalen ska få vara kvar. Där kan jag tycka att vi gjorde allt vi kan. Moderaterna har haft en namninsamling med tusen namnunderskrifter och lämnat över det till Västtrafiks ordförande Bijan Zainali (s). Vi har gjort en särskild begäran om att de ska utreda ”skip- stop” mellan Aspen och Aspedalen, det kommer de inte att göra. Det har vi fått veta ifrån Västtrafik. Vi har förgäves kampanjat och gjort mycket mer, men våra vallöften om kollektivtrafiken kommer vi alltså inte att kunna infria. Men vi har 112 vallöften till som ska bockas av innan mandatperioden är över.

– Varför bestämmer ni er inte för att ha landets bästa skola, utan bara nöjer er med att komma högst när det gäller näringslivsranking?-
– Tidigare hade vi en väldigt selektiv vision i Lerums kommun, vi skulle bli Sveriges ledande miljökommun. Jag menar att en kommun ska vara bäst på att vara just kommun. Att bli Sveriges ledande näringslivskommun, som vi gick till val på, ska därför närmast ses som ett medel än som ett mål. Om vi hela tiden försöker säkerställa att vi ger så bra service och bemötande som möjligt inom varje sektor i kommunen, då kommer det också att ha effekt inom alla andra sektorer. Är vi effektiva med att säkerställa att vi som offentlig sektor kan möta näringslivets utmaningar, då kommer det att säkerställa att vi blir effektiva och duktiga också på andra områden. Då kommer vi även att bli Sveriges ledande utbildnings/skolkommun. Så ser jag det, som ett medel. Det handlar för oss om att ständigt bli bättre, inte bara på företagsområdet utan inom alla områden. Ambitionen att vara Sveriges ledande miljökommun handlade enbart om att vi skulle bli bäst på miljö. Och som rankingarna numera visar tycks vi vara på god väg även inom det området.
– Det leder till min nästa fråga. Hur styr och kontrollerar ni förvaltningen? För det är ju det som är politikernas uppgift.
– Kommundirektören är anställd av kommunstyrelsen. Det är den enda personen som vi politiker anställer. Hon är den enda personen i förvaltningen som inte får ha något politiskt engagemang någon annanstans, utan hon ska bara vara kommundirektör. Till sin hjälp har hon sektorcheferna, som hon delegerar befogenheter och ansvar till, och dessa har i sin tur verksamhetschefer och enhetschefer under sig.

 Det som vi har gjort är att vi, jag och kommundirektören, nu sitter i närheten av varandra och att vi har långa och bra veckovisa möten. Så var det inte tidigare. Tidigare satt kommunstyrelsens ordförande på våningsplan ett, kommundirektören satt på våningsplan tre och de kommunicerade med varandra bara genom uppdrag. Att ge uppdrag är givetvis en naturlig del av styrningen, uppdragen ska ju följas upp och utvärderas, men jag tror på samtalet och dialogen för att skapa förståelse för utvecklingen av verksamheten och driften.
Då har det blivit som på den gamla goda tiden när jag var kommunanställd. Då satt kommundirektören och de båda kommunalråden intill varandra och jobbade ihop.
Ja, och jag tänker att fler kockar inte gör bättre soppa. Vi hade förut en kommunalrådsberedning där fem kommunalråd ingick och styrde och ställde. På samma sätt var det när vi hade två kommundirektörer. Men fler kockar gör inte en bättre soppa. Det är bättre att arbeta effektivt och ha ett förtroendefullt samtal mellan fyra ögon för att få bra verksamhet för kommuninvånarna.
– Nu ska jag gå över till min gamla käpphäst – öppenhet och insyn. För ett år sedan tog kommunfullmäktige beslut om att man skulle publicera protokoll och diarium på webben. Och det skulle ske under 2024. Hur är läget där?
– Det jag vet är att det är en större bedrift att göra detta än vad man kan tänkas tro. Det är ett ganska stort arkiv med diarieförda dokument. Ambitionen är naturligtvis att publicera, och det ska ju göras också eftersom fullmäktige har fattat beslut om det.
– Webbdiariet borde ju gå fort för det fanns ju redan tidigare.
Då borde det ju gå väldigt fort!.
Du har ju jobbat i Göteborgs kommun. Har du kollat på Göteborgs stads öppna data?
Nej, det har jag inte gjort.
Gör det. Där kan du som kommuninvånare gå in och se varenda faktura.  Nästan varenda handling överhuvudtaget. Det är jättebra ordnat.
Jag tackar för tipset. Jag är ju trots allt arkivnämndens ordförande, för kommunstyrelsen är ju arkivnämnden.

Två slutfrågor har jag. Hur ser Lerum ut om 10 år enligt din vision?
– Jag tänker att om tio år så är våra olika centrum tätare. Vi har fler boendemöjligheter för unga och äldre i centrala delar av vår kommun. I sin tur ger det möjlighet till mer handel, mer liv och rörelse och på så sätt också ökad trygghet. Men det ger också bättre möjligheter till lönsamhet för människor som vill uppfylla sin dröm och starta eget.
Förtätning kommer också att möjliggöra att vi har elevunderlag så att vi kan erbjuda eleverna den utbildning som behövs. Vi har en äldreomsorg som möjliggör  boende i alla delar av kommunen, och där man även har tillgänglighet till olika aktiviteter i kommunen. Jag vet exempelvis att det är uppskattat att bada. Alla vår badplatser är inte tillgänglighetsanpassade. Nu har vi tillgänglighetsanpassat Stamsjö- och Drängseredsbadet, men många fler badplatser ska givetvis göras tillgängliga.
Det är i Lerums kommun man ska välja att vara. På fritiden, men också på arbetstid. Här ska det finnas rum för alla tider. Oavsett om det är fritid, arbetstid eller någon annan tid.  Om det är första tiden i livet så är det här man vill vara.
– Då är sista frågan: Vilka är dina egna framtidsplaner? Ska du vara politiker hela livet eller funderar du på något annat?
– Just nu är fokus helt och hållet inställt på det här uppdraget. Sedan får vi se vad framtiden bär med sig. Jag har ju faktiskt tackat nej till att sitta i riksdagen. Jag valde Lerums kommun framför Stockholm. Det hade jag gjort igen om jag fått det valet.
– Jag tror att du gjorde ett mycket klokt val.
– I dagsläget har jag inga andra tankar. Min ambition med det här uppdraget är att alltid stå på lerumsbornas sida och fokusera på Lerums kommun. Jag vill kunna vara kommuninvånarnas röst även utanför kommunen. Därför har jag bara det här uppdraget – att vara kommunstyrelsens ordförande i Lerums kommun. Det gör att jag kan ta fighten, vilket jag gjort i år mot Trafikverket, mot Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Svenska Kraftnät och så vidare när de planerar saker som försämrar för lerumsborna. Därför är kommunen mitt fokus. Sedan om någon vill ha mig när jag bråkat färdigt med alla, det får vi väl se.

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

 

1 Kommentar

  1. Bra artikel Lennart nu tycker jag att vi fått en bra bild av Viktor det lovar gott för framtidens Lerum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Floda och Business Improvement District (BID)

Nästa Berättelse

Hemmakväll i Solkatten

Senaste artiklarna