/

Debatt: Västlänken – Vakna Göteborg!

Projekt Västlänken har nu pågått i 5 år. Anslagna medel är i princip slut och Trafikverkets entreprenörer meddelar att ytterligare 30-35 miljarder och mer tid krävs. Det innebär att Västlänken kanske kan vara färdig 2033-2034. Det är inte acceptabelt. Ska ett projekt med diskutabel eller ringa nytta leva vidare i 10 år till?

Kort kan det beskrivas så här:
– Ekonomin har spårat ur.
– Tidsplanen, 2026, håller inte.
– Trafikanter, handlare och boende har redan betalat ett alldeles för högt pris.
– Stadens varumärke har skadats.
– Undanträngningseffekten. Projektet tar resurser från strategiskt viktiga projekt.

Västlänken har sin upprinnelse i Göteborgs centralstation och den ökande tågtrafiken. Kapaciteten måste förbättras, och hur detta kan göras har varit föremål för ett omfattande utredningsarbete. I den politiska slutförhandlingen 2009-2010 stod Förstärkningsalternativet mot Genomgående spår.

– Förstärkningsalternativet: Centralens kapacitetsproblem löses på plats och fler spår anläggs på stationsområdet. Professionen, d v s dåvarande Banverket, förordade detta alternativ och det gjorde även flera privatutredare.
– Genomgående spår: Göteborgs central är inte slutstation, resenärerna kan åka vidare till stationerna Haga och Korsvägen. Detta alternativ förordades av politiken.

I slutförhandlingen vann politiken över professionen och projektet Västlänken var ett faktum.
Västlänken är dock enbart till för pendeltåg och vissa regiontåg, vilket innebär att fjärr- och del av regiontågen blir kvar på Centralstationen/säcken. Och säckstation är inte unikt för Göteborg, det finns många och väl fungerande sådana på andra platser i världen. Vad kranskommunerna behöver är en fungerande Centralstation och vad göteborgarna behöver är bättre spårvagns- och busstrafik.
Riksrevisionen har riktat skarp kritik mot projektet. En påläst och konstruktiv folkopinion har på olika sätt, sedan 2010, uppmärksammat Västlänkens stora brister och även presenterat såväl bättre som modernare lösningar. Göteborgarnas tydliga nej (56 %) till trängselskatten i folkomröstningen 2014, är med all sannolikhet förknippat med Västlänken-motstånd. Och nu har Västlänken nått vägs ände: pengarna är slut, tiden har runnit ut och folkets tålamod med den uppgrävda staden är slut.

Politiken måste vakna. Det har funnits 13 år till eftertanke och reflektion. Nu räcker det.
Men Trafikverkets rop på mer pengar och tid har, glädjande nog, öppnat upp för 2:a chansen.
Västlänkens första etapp – Olskroken-Göteborgs Central – är snart klar (2025-2026), vilket innebär att Centralstationens kapacitet ökar rejält. Därmed får Göteborgs Central den nödvändiga kapacitet som krävs och därmed är det ursprungliga uppdraget, som gällde just Centralstationens kapacitet och förmåga, tillgodosett.
Delprojekten Haga och Korsvägen behövs inte och det Göteborg som grävts ner i leran kan återigen se dagens ljus. Att låta ytterligare 30-35 miljarder slarvas bort i slukhålen Haga och Korsvägen är inget annat än ett gigantiskt vansinne.

I Göteborgsregionens, GR, strukturbild – navet och ekrarna – visualiseras de tunga transportstråken. Det är dessa utbyggnader som riskerar att trängas undan.

– Västra stambanan, delen Göteborg-Floda-Alingsås
En 4-spårsutbyggnad är särskilt angelägen för att säkerställa de tunga transporterna. Sträckan är och har varit Sveriges värsta flaskhals under de senaste 20-25 åren. Mot bakgrund av pågående farledsfördjupning i Göteborgs hamn och Hamnbanans dubbelspårsutbyggnad är det hög tid att starta projekt Göteborg-Floda-Alingsås.

– Göteborg-Oslo. Norge och Sverige är varandras viktigaste exportmarknader. Norges största hamn är Göteborgs hamn. En snabb och högklassig järnväg mellan Göteborg och Oslo – Norge/Bohusbanan – bör få en sträckning genom Bohuslän. Sträckan är ca 5 mil kortare än genom Dalsland, vilket ger stora restids- och miljömässiga vinster.

– Boråsbanan. En modernisering av banan med stopp vid Landvetter flygplats.

Göteborgs stads varumärke har, sedan generationer tillbaka, profilerats och förknippats med transport och handel. Det är hög tid att ta vara på den unika potential som korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn utgör för hela Skandinavien. Genom att knyta samman Skandinaviens tre länder med modern järnväg skapas en gemensam, stor och konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion.

Helt avgörande för detta är att ett högeffektivt transportsystem, som binder samman Göteborg med övriga storstadsområden, kommer på plats.

Lennart Wassenius

Lennart Wassenius
f.d. ledamot i Göteborgs-regionens kommunalförbund

Claes Westberg
f.d. trafikdirektör i Göteborgs stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Oxen återinvigd som logotype för Lerums kommun.

Nästa Berättelse

Floda och Business Improvement District (BID)

Senaste artiklarna