/

Färre p-böter utfärdade förra året – så även i Lerum

Kommunerna utfärdade närmare 1,5 miljoner p-böter runt om i landet 2020, enligt färsk statistik från Transportstyrelsen, vilket är färre än 2019. Det debiterade beloppet ligger på ungefär samma nivå – 1,2 miljarder kronor. Orsakerna är inte klarlagda men pandemin tros ha spelat in. 

På det stora hela är förändringarna tämligen små. Antalet utfärdade felparkeringsavgifter minskade under 2020 med 3,6 procent, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Om pandemin kan ha påverkat hur många p-böter som utfärdades i fjol är svårt att säga, enligt presschef Mikael Andersson.  På kommunnivå är dock variationerna stora. I ett hundratal kommuner lappades fler bilar förra året än 2019, men i cirka 140 kommuner minskade antalet p-böter. 

Det är svårt att säga med säkerhet, i alla fall i riket som helhet. Det kan vara andra faktorer som spelar in. Men vad gäller Stockholm så tror jag att pandemin, i alla fall i viss utsträckning, kan ha påverkat. Där syns de största minskningarna under vårmånaderna mars-maj och det var då pandemin slog till, säger han till Nyhetsbyrån Siren. 

Även i Lerum har det skett en minskning, även om den är marginell. Totalt utfärdades 1029 anmärkningar i kommunen förra året, vilket är en minskning med 113 stycken jämfört med 2019. Lerum har en upphandlat ett externt vaktbolag som sköter övervakningen och trafikingenjör Robert Hamilton har svårt att sätta fingret på vad det är som kan ligga bakom trenden. 

Det är klart att det kan ha med pandemin att göra, om färre arbetar på arbetsplatser på centrala delar i kommunen, om man ställer bilen i stället för att chansa på korttidsparkering, det kan mycket väl spela in, säger han. 

Även att invånare i större utsträckning handlar hemifrån kan också vara en bidragande faktor tror Robert Hamilton. Han menar att överträdelser av tidsbegränsningarna på parkeringsplatserna utanför köpcentrum och stora matvarukedjor är en vanlig orsak till parkeringsböter. Det faktum att besöksantalet på köpcentrum och i dagligvaruhandeln minskade under 2020 har troligtvis inverkan, fortsätter han.  

– Det diskuteras nya parkeringsregleringar, ofta är det folk hör av sig till oss, påtalar framkomligheten för vissa större fordon, det uppdagas att det är olämpligt på en viss plats. Skulle vi förbjudit mycket mer under en period, så skulle det nog orsaka mer anmärkningar, men det har vi inte så den anledningen kan vi utesluta, tillägger han.

Text: Aron Mikael Sik, Lokalpressen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Tak över sandlådan

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Lundblad tar över när Abenius går på föräldraledighet

Senaste artiklarna

Bokrean har startat

Förbeställda bokkassar i stället för trängsel i bokhandeln.  Bokrean brukar vara störst