/

Den som står i skuld är inte fri

Pengar

Kommunens upplåning har accelererat under 2000-talet. Mellan 2010 och 2018 ökade upplåningen med 212%. Mellan 2015 och 2018 minskade ökningstakten och stannade på 37%.

Investeringar är kostnadsdrivande. På sikt, om skatteintäkterna inte fortsätter öka i samma takt som de har gjort under rådande högkonjunktur, riskerar det att bli ett problem.

För den sifferintresserade finns nedan ett antal tabeller att ta del av.

Ökning av upplåningen

Ökning från 2010 – 2018   Ökning från  2015 – 2018
Mölndal 12,97% Göteborg 15,84%
Göteborg 16,70% Kungsbacka 29,62%
Partille 63,71% Lerum 36,84%
Kungsbacka 75,50% Härryda 47,92%
Härryda 83,98% Partille 61,91%
Kungälv 179,65% Kungälv 96,04%
Lerum 211,69% Mölndal 115,45%

Långfristiga lån kommunkoncern.
Jämfört med andra kommuner har Lerums kommun en låg belåningsgrad om jämförelsen sker med andra kommunkoncerner. Med kommunkoncern menas hela kommunens verksamhet, dvs de kommunala bolagen är inräknade. Det är en jämförelse som är till Lerums kommuns fördel. De flesta andra kommuner har bostadsbolag som medför hög belåning men också stora tillgångar.

Långfristiga lån – kronor per invånare.

Kommunkoncern20002018
Lerum717337777
Härryda2691947786
Mölndal3237957676
Kungsbacka3212658755
Göteborg4632463577
Partille3038971203
Kungälv2268979617

Långfristiga lån kommun.
Om jämförelsen görs enbart med den kommunala kärnverksamheten blir Lerums kommuns placering klart sämre. I jämförelse med åtta kommuner runt Göteborg är det bara tre som har högre belåningsgrad.

Kommun: Långfristiga lån – kronor per invånare.

Kommun2000
Partille14721
Mölndal6107150
Kungsbacka939019456
Härryda920222966
Lerum330872
Alingsås392455753
Göteborg2029459536
Kungälv635567727

Nettotillgångar – kommunkoncern
Även om lånen är höga kan tillgångarna balansera skulderna. I nedanstående tabeller jämförs såväl kommunkoncernens som kommunens netto när skulderna är avräknade från tillgångarna. För Lerums kommuns del är resultatet mindre bra. Vid jämförelse utifrån kommunkoncern hamnar Lerum sist bland jämförda kommuner – trots att kommunen har en förhållandevis låg skuld per invånare.

Kommunkoncern: Tillgångar minus skulder – kronor per invånare.

Kommunkoncern20002018
Mölndal40122106345
Partille1336798248
Göteborg7350196671
Kungälv2818094460
Härryda2403265519
Kungsbacka2500560505
Lerum2898055493

Nettotillgångar kommun
Lerums kommun hamnar något bättre när bolagen plockas bort från jämförelsen, men hamnar ändå på nedre halvan.

Kommun: Tillgångar minus skulder – kronor per invånare.

Kommun20002018
Göteborg42591143884
Alingsås26381137851
Kungälv37426129617
Härryda3168879902
Mölndal4074378096
Lerum2717777665
Kungsbacka3206974570
Partille2087751523

Källa: SCB
Text: Lennart Lauenstein

Lämna ett svar

avatar
  Prenumerera  
Notifiera av
Tidigare Historien

Solkattstomten har det snärjigt

Nästa Berättelse

Insyn och transparens i offentlig verksamhet

Senaste artiklarna

Sellmans Uti Lerum

Pierre Gustafson är andra generationen av ägare till Sellmans Uti Lerum, Herrmode. Att