/

Debatt: Orörda stränderna går aldrig att få tillbaka

Säveån bjuder på fascinerade forsar. Bild: Lennart Lauenstein

Den statliga utredningen om strandskyddet presenterades nyligen. Förslaget innebär en omfattande nedmontering av strandskyddet, bland annat genom att kommunerna får möjlighet att avsätta stora områden som “landsbygdsområden” där strandskyddet upphävs helt eller delvis. Dessutom vill utredningen ta bort det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag och göra det lättare att luckra upp strandskyddet i kust- och skärgårdsområden. Blir förslagen verklighet kommer alla människors tillgång till stränder hotas och växt- och djurlivet drabbas hårt.

Många av oss är nog inte medvetna om hur avgörande strandskyddet är för vår tillgång till orörd och vacker natur med välfungerande ekosystem och hög biologisk mångfald. Idag har alla människor rätt att promenera, bada och leka vid orörda stränder runt om i landet. Men detta kan snart vara ett minne blott om strandskyddsutredningen blir verklighet.

Exploateringen av våra stränder pågår hela tiden. Antalet dispenser från strandskyddsreglerna ökar varje år. Byggande på stränderna är en irreversibel process. De orörda stränderna går aldrig att få tillbaka. Många av oss är nog inte medvetna om hur avgörande strandskyddet är för vår tillgång till orörd och vacker natur med välfungerande ekosystem och hög biologisk mångfald. Men vi kommer att märka skillnaden om utredningens förslag blir verklighet. Då kommer fler stränder att exploateras och det blir svårare att hitta en ostörd strand för bad, friluftsliv och fiske.

Utredningens förslag riskerar att minska den skyddade arealen i Sverige med tiotusentals kvadratkilometer. Detta i en tid då såväl EU som FN ställer krav på världens länder att istället öka naturskyddet för att rädda den biologiska mångfalden.  Det kommer också att bli svårare att möta klimatförändringarna när ständerna blir bebyggda och inte längre fungerar som naturliga buffertzoner som kan dämpa översvämningar och häftiga regn.

Naturskyddsföreningen anser att det är oansvarigt att upphäva strandskyddet i så stor omfattning som utredningen föreslår. Dessutom är vi kritiska till att utredningen inte lever upp till direktivet och presenterar förslag på hur strandskyddet kan stärkas i exploaterade områden där obebyggda stränder redan är en bristvara. Naturskyddsföreningen vill ha ett starkt, generellt strandskydd som värnar natur, friluftsliv och biologisk mångfald.

Lerums Naturskyddsförening
Olov Holmstrand, ordförande

Länk till utredningen

2 Comments

  1. Sveriges strandlinje, inklusive öar, är efter NSL-karteringen 48 000 km, lite drygt ett varv runt jorden (som är 40 000 km vid ekvatorn).
    Därtill kommer stränder vid insjöar, vattendrag.

    Är det något vi inte har brist på så är de stränder.
    Man kan hantera ett begränsat skydd av stränder på flera sätt, ett exempel är att göra själva strandlinjen på vissa områden öppen för allmänheten. Det borde givetvis vara möjligt att vara pragmatisk vid sin bedömning än att ha generella regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Ökad sjukfrånvaro i kommunen

Nästa Berättelse

Vilka är det som dött i covid-19?

Senaste artiklarna