/

Centrumvärdarnas rapport vecka 40 2020

Skräpplockning runt Bagges Torg, Solkatten Brobacken och stationen. Löv som samlats på norra sidan av torget krattas upp. Därefter fortsatte arbetet med att tvätta stenplattorna utanför RallarRosen och Restaurang Piano.

Skräpplockning Göteborgsvägen till Aspedalens station och genom tunneln via Lidl tillbaka till Stationsvägen och centrum. Ekollonen under ekarna vid rondellen vid Häradsbron krattas ihop och körs bort.

Två gångtrappor mellan gång- och cykelvägen och butikerna nere vid Elon ”grävdes” och tvättas fram med lyckat resultat.

Sopar och krattar upp löv längs med Brobacken fram till Tingshuset och dess parkeringsplatser. Rensning av ogräs på trottoaren på Adeltorpsvägen. Runt pendelstationen tar vi upp fimpar och skräp samt tömmer askkopparna utmed Centrumpassagens sittbänkar.

Ogräsrensning mellan markstenar vid stationens byggnader, stödmurar, väntkurer och cykelställ.

Centrumvärdarna Roger Wilhelmsson och Bengt Helgius

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Öka återbruket!

Nästa Berättelse

Kraftledning förnyas i Lerum och Härryda – skogsägare drabbas

Senaste artiklarna

Standard miniatyr

Intressanta Covid19-länkar

Corona i statistiken Great Barringtondeklarationen Folkhälsomyndigheten Västra Götalandsregionen Covid19 i svensk intensivvård