Öka återbruket!

Allt fler inser att vi behöver använda våra saker, möbler, kläder och andra prylar längre för att minska belastningen på miljön och klimatet. Det innebär också att vi måste sluta slänga fungerande grejer och istället öka återbruket och ställa om till ett cirkulärt samhälle.

Samhällets mål är att minska avfallet. Den senaste statistiken från Naturvårdsverket visar att mängden avfall i stället ökar. En stor del av det som slängs på landets återvinningscentraler hade gått att använda. Mycket har ett kommersiellt värde! Det är alltså ett stort slöseri med resurser.

Fungerande och användbara grejer kan lämnas till second hand-butiker, som använder intäkter från försäljning till bland annat stöd för utsatta människor och annan social verksamhet. Det är också möjligt att lämna användbara saker på Återvinningscentralen Hultet. Där finns en container för återbruk av prylar och klädboxar för kläder. På Hultet finns också möjlighet att lämna begagnat byggmaterial för återbruk. Byggmaterialet går vidare till Återbruket som är en del av Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg.

Stora möbler, som skulle kunna återanvändas, kan däremot inte tas emot på Hultet idag. Kan det bli möjligt på den återvinningscentral som planeras i Stenkullen? Syftet med den nya anläggningen är enligt kommunens hemsida att effektivisera avfallshanteringen och bidra till ett ökat kretsloppstänkande och en ökad återvinning i kommunen.

Catharina Pettersson, Lerums Naturskyddsförening

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Invigning av scenen på Bagges Torg

Nästa Berättelse

Centrumvärdarnas rapport vecka 40 2020

Senaste artiklarna