/

Video: Lerum som vinnare och förlorare

Därför har Lerums kommun stagnerat

Här kan du se föredraget med Jan Jörnmark, docent vid Chal­mers, när han beskriver följ­def­fek­terna för Göte­borgs krans­kom­mu­ner, med utgångs­punkt från Lerums kommun. Filmen spelades in på Garveriet den 22 augusti på Garveriet.
I slu­tet av 1960-talet genom­för­des en reform där små­kom­mu­ner slogs sam­man till större enhe­ter. De pro­blem Lerum kon­fron­te­ras med idag påmin­ner om det som finns i stort sett i hela Göte­borgs­re­gi­o­nen. Frågor som besvaras i filmen är:
1) Var­för har Lerum en så lång­sam befolkningstillväxt? Från att ha varit en av lan­dets mest snabb­väx­ande kom­mun till att plöts­ligt somna in.
2)Varför har Lerum en snabb­väx­ande låneskuld? Från att ha haft en god skatte– och inve­ste­rings­styrka för egen maskin ökar låneskulden.
 Se föreläsningen i en förkortad version (36 min)LERUM SOM VINNARE OCH FÖRLORARE 

Se föreläsningen i sin helhet LERUM SOM VINNARE OCH FÖRLORARE 
 
Läs också  BOSTÄDER LERUMS STÖRSTA MISSLYCKANDE
 STORT INTRESSE FÖR LERUMS UTVECKLING
LERUMS UTVECKLING AV JAN JÖRNMARK – RAPPORTEN I BOKFORM
KORT OM FÖRELÄSAREN OCH FORSKAREN JAN JÖRNMARK
 
 

2 Comments

  1. Min enkla fråga är NÄR, angående Jörmarks utställning, har utställningen i Garveriet öppet? Jag hittar ingen annons någonstans.
    Med vänlig hälsning
    Gunnel Arvidsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Tredje flodaintervjun Freddy Shasteen: "Lerum borde återuppta miljöarbetet"

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Jörnmark bloggar: Långbänk i Lerum

Senaste artiklarna