Tryggt i Gråbo

Fredag förmiddag besökte kommunpolis Eva Strömblad Centrumkyrkan för att tala om Gråbo. Värd var Medskapandegruppen i Gråbo som hade bjudit in handlare och företagare.

Det konstaterades att antalet anmälda brott ligger på samma nivå som i övriga kommunen. Eva Strömblad konstaterade att Gråbo blivit mycket tryggare jämfört med för tio år sedan. Under det gångna året har inte rapporterats några våldsbrott på allmänna platser.

Flera mötesdeltagare påtalade att klottret ökat under de senaste månaderna.

Eva Strömblad underströk vikten av att anmäla alla brott. Det är viktigt att polisen får kännedom om brotten även om anmälan inte leder till någon åtgärd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Pressens opinionsnämnd klandrar Lokalpressen

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Tralala om Helvetet vi kallar Livet.

Senaste artiklarna

Bokrean har startat

Förbeställda bokkassar i stället för trängsel i bokhandeln.  Bokrean brukar vara störst