/

Pressens opinionsnämnd klandrar Lokalpressen

Pressens opinionsnämnd klandrar Lokalpressen i Lerum och indirekt Floda Nyheter för kränkande artiklar om kommunens jurist.

Uttalande av Pressens Opinionsnämnd dnr. 18599, exp. nr. 55/2019PON klandrar Lokalpressen Lerum för obekräftat rykte om kommunjurist

Lokalpressen Lerum klandras av Pressens Opinionsnämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed, då tidningen utan belägg antytt att en kommunjurist ingått i en sammansvärjning mot en företagare i kommunen.
Den 28 november 2018 publicerade Lokalpressen Lerum en artikel under vinjetten debatt med rubriken ”Har Lerums kommun använt sig av härskartekniker i företaget X (bolagsnamn angivet)-affären?” Artikeln riktade kritik mot Lerums kommun för hur den agerat mot A (namn angivet) och hans företag X.

En juridisk process hade i flera år pågått mellan Lerums kommun och företagaren A. I artikeln riktades kritik mot kommunjuristen Maria Egerlund Fletcher, som hade huvudansvaret för processen mot A och företaget X. Skribenten beskrev härskartekniker som kommunen skulle ha använt sig av mot A.

Den 19 december 2018 publicerade Lokalpressen Lerum en artikel med rubriken ”Bortjagad från kommunen”. Den handlade om B (namn angivet), som varit (titel angiven) i Lerums kommun och tidigare haft A som kollega.

Sammansvärjning
I artikeln uppgav B att flera företagare gått ihop i en sammansvärjning för att försöka stoppa A, som vunnit många upphandlingar i kommunen. Tidningen skrev att sammansvärjningen planerades ”obekräftat med eller utan kommunjuristen Maria Egerlund Fletchers goda minne”.

Publiceringarna anmäldes i två omgångar av Maria Egerlund Fletcher. Hon ansåg att Lokalpressen Lerum på ett partiskt sätt skildrat den civilrättsliga process som pågått mellan kommunen och ett lokalt bolag i hantverksbranschen.Anmälaren ansåg sig utpekad som den som använt härskartekniker mot företagaren och hon hade inte getts möjlighet att bemöta kritiken.

Absurt och kränkande
Den andra anmälan från Maria Egerlund Fletcher riktades mot artikeln med rubriken ”Bortjagad från kommunen”. Hon vände sig speciellt emot antydningarna om att hon på något sätt skulle vara involverad i en sammansvärjning, organiserad av ett antal företagare, mot A och företaget X. Egerlund Fletcher menade att insinuationen var absurd och kränkande och att hon framställdes som en klandervärd person.

Lokalpressen Lerum påpekade i sitt svar att kommunen polisanmält A och att åklagaren efter en mycket omfattande utredning lagt ner förundersökningen, då det inte förelåg något brott. I stället riktade åklagaren, enligt tidningen, stark kritik mot kommunen för dålig organisation och kontroll i samband med upphandlingar.

Skribentens egna åsikter
Konflikten mellan kommunen och företagaren hade i flera år följts av webbtidningen Floda Nyheter, som framfört kritik mot kommunens agerande. Sedan ett år tillbaka samarbetade Lokalpressen Lerum med Floda Nyheter. Tidningen menade att publiceringarna handlade om krönikor, där skribenten framförde egna synpunkter och att det således inte varit frågan om några faktaredovisande artiklar.

Tidningen menade vidare, att det var av stort allmänintresse att granska hur kommunjuristen agerat, då den juridiska processen kostat stora belopp och slutresultatet skulle, enligt tidningen, kunna bli en kostnad på 30-40 miljoner kronor för kommunen.

Betydande allmänintresse
Allmänhetens Pressombudsman, PO, anser att frågor om offentlig upphandling har ett betydande allmänintresse. Det beror bland annat på att det handlar om användningen av offentliga medel. Allmänintresset handlar även om att leverantörer ska behandlas på samma sätt.

Därmed får det anses väl motiverat att granska vad som inträffat mellan företaget X och Lerums kommun. Det finns således inget skäl att kritisera Lokalpressen Lerum för att tidningen under lång tid återkommit till denna affär, menar PO.PO prövar dock frågor endast ur ett pressetiskt perspektiv och har inte till uppgift att utreda vad som är sant eller falskt, eller om det förekommit lagbrott. PO:s uppgift är att bedöma den publicitetsskada som uppstått för en utpekad person av vad som publicerats, oavsett om det är sant, osant, partiskt eller opartiskt.

Får acceptera närgången granskningV
id bedömningen av publicitetsskadan är även den utpekades position i samhället en faktor som kan vägas in. Den som har chefsställning eller ett ansvarsfullt uppdrag inom offentlig förvaltning får acceptera en närgången granskning av sin yrkesverksamhet, anser PO.

PO menar dock att det är två delar av de anmälda artiklarna som är av pressetiskt intresse.

Inte grund för klander
Den första återfinns i artikeln med rubriken Har Lerums kommun använt sig av härskartekniker i företaget X-affären?
Citatet ”Fortfarande i dag drygt fyra år senare har kommunjuristen Maria Egerlund Fletcher, som har huvudansvaret för processen gentemot företaget X, inte talat med A. Det enda de gjort är att ha hälsat på varandra i rättssalen.”

Innehållet i det citatet är inte av så nedsättande karaktär att det finns grund för pressetiskt klander. Inte heller den insinuation som anmälaren upplever – att hon även är ansvarig för de så kallade härskartekniker artikeln tar upp – ger anledning till kritik av tidningen, menar PO.

Ett rykte som saknar belägg
Den andra passusen finns i artikeln som hade rubriken Bortjagad från kommunen, där det berättas att fyra företagare hade planer för att stoppa A och företaget X. ”De planerade kort och gott en sammansvärjning i vilken kommunen också skulle ingå. Obekräftat med eller utan kommunjuristen Maria Egerlund Fletchers goda minne.”

Språkligt sett är meningens betydelse otydlig och undanglidande. Ordet ”obekräftat” betyder att tidningen inte har några belägg för att anmälaren skulle vara inblandad i en sammansvärjning. Det är således ett rykte, en slutsats som journalisten själv väljer att dra eller kanske bara ett påstående som passar in i den bild som tidningen vill visa upp, anser PO.Hade tidningen haft belägg för att en hög kommuntjänsteman ingått i en sammansvärjning för att komma åt en privat företagare hade det varit väl motiverat att publicera, men nu är det inte så, menar PO.

Att utan minsta belägg i en nyhetsartikel väcka tanken att anmälaren skulle vara inblandad i en sammansvärjning mot en företagare, är tillräcklig för att tillfoga henne en allvarlig skada. Ett nedsättande påstående, som saknar belägg, uppnår snabbt nivån oförsvarlig publicitetsskada, något som här har tillfogats Maria Egerlund Fletcher, anser PO.

Brott mot god publicistisk sed
Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och klandrar Lokalpressen Lerum för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut.

FlodaNyheter handlade fel när när Maria Egerlund-Fletchers anmälan publicerades. Vi vill på det här sättet framföra vår ursäkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Medborgardialog för trygghet i din kommun

Nästa Berättelse

Tryggt i Gråbo

Senaste artiklarna

Året som gått

Ett i många delar gott år trots pandemin. Bagges Torg har upplevt