///////

Trädgårdsmästare sökes

I Floda finns både mark och marknad för lokal mat. Nu sökes intresserade producenter och odlare.
Exempelvis en trädgårdsmästare.

Lina Wejdmark från Länsstyrelsen arbetar i projekt med andelsjordbruk.
Lina Wejdmark

Träffen om andelsjordbruk som hölls på Garveriet i onsdags lockade trettiotalet deltagare. Lina Wejdmark (Länsstyrelsen) och Martin Berg (Studiefrämjandet) från projektet ”Andelsjordbruk – säkrad avsättning för lokal mat” introducerade kvällen.
De berättade om kopplingen till Mistra Urban Futures projekt Grön Produktion och bjöd på en genomgång av vad CSA (Community Supported Agriculture), Andelsjordbruk, egentligen är för någonting.
Därefter gavs en spännande och lärorik föreläsning av Anders Berlin, som står bakom Sveriges största och äldsta Andelsjordbruk. Med hjälp av bilder förklarade han hur ett år som andelsjordbrukare ser ut.
Anders Berlin
Anders Berlin

Efter fikapaus fick mötesdeltagarna höra vad som händer lokalt i Floda med omnejd och hur det hänger ihop med andelsjordbruk.
Ingemar Hjelm berättade om Floda BID, Jonas Brandström om Floda torg och Öijared Säteri, Stefan Persson om Nääs slotts roll som matproducent och Matts Johanssons (Da Matteo) restaurangkoncept med fokus på lokal mat, som ska öppna i magasinsbyggnaden vid bron i Floda centrum.
-Floda har både mark och marknad för lokal mat, säger Lina Wejdmark.
Ett andelsjordbruk kan vara ett intressant alternativ menar hon. Men det gäller att hitta producenter och odlare.
-Grundidén bygger på tre grundpelare: direktkontakt mellan konsument och producent, betalning i förväg samt att betalningen är baserad på kostnaden för produktionen och inte på exakt antal kilo produkter. Därmed delar man på produktionsrisken. Det är ett nytt sätt att sälja och köpa mat, förklarar Wejdmark.
En ny affärsmodell med bättre möjligheter till lönsamhet är intressant men det tar tid att se alla aspekter av nyheter påpekar hon.
På mötet enades man om tre vägar framåt för framtida andelsjordbruk i Floda: den redan etablerade köttproducenten Gustav Ahlkvist fortsätter sitt samarbete med aktörer i Floda, man ska förmedla kontakt med etablerade odlare för att hitta bra avtal samt att tillsammans leta efter en trädgårdsmästare eller odlare som kan etablera sig i Floda.
BILD: MARTIN BERG

1 Kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Märkligt i Säveån

Nästa Berättelse

Pedersen Däck

Senaste artiklarna