//

Systemteknik säger ja till medling

Systemtekniks advokater meddelade i fredags (24/8) till tingsrätten i Alingsås att de är positiva till medling.
Medling
Vid medling utses en särskild medlare, vid förlikning är det domaren vid tingsrätten som försöker få parterna att komma överens.
Medling skiljer sig från ett förlikningsförfarande på så sätt att en medlare har större
möjligheter att främja en överenskommelse som inte överensstämmer med gällande rätt.
En medlares uppgift är inte att döma i målet utan att ena parterna.
Medlingsförfarandet fokuserar enbart på att lösa den enskilda tvisten och medlaren kan välja att se konflikten från olika synvinklar, både enligt gällande rätt och vid sidan av den. Domstolens uppgift å andra sidan är inte enbart att lösa tvister, utan även skapa handlingsnormer för allmänheten.76
Mål lämpade för medling
Ett domstolsanknutet medlingsförfarande är lämpligt i följande fall:
–  Tvister med omfattande bevisning,
–  Tvister som består av ett stort antal olikartade frågor (som alla inte behöver vara instämda)
–  Tvister där avståndet mellan parternas ståndpunkter, i annat än rena rättsfrågor, befaras vara stort,
–  Tvister där bevisföringen väntas bli tidskrävande och kostsam,
–  Tvister där värdet på tvisteföremålet är stort.
Systemteknikmålet synes vara som gjort för ett medlingsförfarande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Politikerutfrågning den 29 augusti

Nästa Berättelse

Krönika: Lokalpressen tystas!

Senaste artiklarna