//

Skrotet på Huvden ska bort

Länsstyrelsen beslutade den 20 december att skrotet på Huvden skall bott. Ärendet om skrotet som ligger efter banvallen har varit långdraget. Redan 2013  kom klagomål till kommunens mijlenhet. Efter en artikel i FlodaNyheter beslutade kommunen förelägga fastighetsägaren att avlägsna avfallet samt ordna övrigt på ett begränsat område.

Däck och kärra

Fastighetsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen, som i stort går på kommunens linje. Det som är avfall skall transporteras bort och det som inte är avfall skall att ställas upp på ett välvårdat sätt på en begränsad yta. Inga föremål ska förvaras i det vattenförande diket. Fastighetsägaren får tre månader på sig efter lagakraftvunnet beslut. Beslutet kan komma att överklagas till mark- och miljödomstolen.
Länsstyrelsens beslut.
Bilder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Systemteknikaffären – kommunens version med kommentarer från FlodaNyheter

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Mölndal rikast bland göteborgskommunerna

Senaste artiklarna