//

Senaste nytt från Järnvägsföreningen

På järnvägsfronten väntar alla på regleringsbrevet som förhoppningsvis talar om vad man skall satsa på. Inom regeringen finns divergerande uppfattningar och eftersom alla skall ha sin del tillgodosedd så har regleringsbrevet dragit ut på tiden. Några signaler säger att Göteborg – Alingsås är högt prioriterat men får eventuellt hård konkurrens av Götalandsbanan, första etappen mot Borås. Jag tror denna linje stöttas av Göteborgarna. Politiskt är man överens om att Göteborg – Alingsås är viktigt och måste byggas ut. Sträckningen utmed befintlig bana är numera också starkt ifrågasatt av Trafikverket. Nästa steg i processen är att starta en lokaliseringsutredning för etappen Göteborg – Håvared (Floda). Trafikverket, som numera anser sig vara uppdragstagare, vill inte starta detta jobb innan de fått en “beställning”. Eventuellt kan lokaliseringsutredningen starta innevarande år.

Järnväg
Järnväg Floda

Annars håller järnvägsföreningen på med en vitbok över 15 års verksamhet. Vi är starkt kritiska till gällande planeringssystem och tycker att detta bör reformeras. Idag är det så att en “tung” politiker kan tycka något under utredningsprocessen och sedan vågar ingen gå emot denna uppfattning och utredningsarbetet går i stå. Detta har vi märkt gång på gång. “Lättviktiga” politiker kan mellan skål och vägg erkänna att vi har rätt, men man är inte beredd att  engagera sig för att sprida denna uppfattning (suck).
Ovan är två teman som kan vara av intresse och som jag kan utveckla. Föreningen upplever just nu att vi går i väntans tider och lägger vår energi på vitboken som skall utmynna i tankar, idéer och förslag om hur planeringssystemet kan reformeras. Järnvägsföreningens arbete under 2017 blir nog mest inriktat mot att fortsätta sprida budskapet om hur bra en tunnellösning norr om Aspen är samt diskutera planeringssystemet med myndigheter av olika slag.
Text: Björn Stahre

Länkar:
Järnvägsföreningen
Punktinsatser Västra stambanan
Lerums station – gångbro
FlodaNyheter – tunnel mest effektivt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Trygghetsvandring i Floda centrum

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Ökningstakten bruten

Senaste artiklarna