Pressmeddelande: Utställningar på Nääs

My serenity is rippled but not ruffled Carina Petersson
Vända blick Petter Hellsing
Nääs konsthantverk galleri 30 maj – 28 juni 2020
En utställning i två som rör sig i ett landskap där gränsen mellan människa och materia är i gungning.

Petter Hellsing och Carina Petersson intresserar sig båda för ullen i dess rena form och den röst vi kan höra om vi närmar oss materialet med ett öppet lyssnande. Erfarenheten i hantverket säger oss att materian har liv. Det är inte något som bara passivt låter sig formas, vi kan välja att arbeta mot materialet eller i ett samarbete byggt på ömsesidighet. Om vi förlorar kontakten med materian förlorar vi inte då också kontakten med det som är grunden i våra livsvillkor. För kanske är klimatkrisen i första hand en relationell kris.

Nu måste vi närma oss världen med en ny ödmjukhet, det är ett samtal som måste återupprättas.

My serenity is rippled but not ruffled
Carina Petersson Projektrummet   
Ull är en del av en individs kropp och har agerat skydd och kroppsligt habitat för en levande varelse. Fysiska såväl som känslomässiga minnen och erfarenheter finns lagrade i ullen. Den bär på – Det lilla livet och historien bakom. När jag sorterat otvättad, smutsig ull har jag hittat delar av halm som fastnat i lockarna, små presenter till mig från fåret.

I gestaltningen “Wool Inhabited” finns halmen där för att återknyta till fårets ursprunghabitat, en symbol för en slags grundläggande trygghet. Hos de andra verken vilar växtfibrer likväl ihop med ullen och kan berätta om rådande natur i relation till platsen där verket blev till eller tyst vittna om ett djupare ursprung.

Vända blick
Petter Hellsing Galleriet

I Petter Hellsings utställningen på Nääs står materialet i fokus och han letar efter sätt att låta det tala utifrån sina egna förutsättningar.
Hur kan ett samtal mellan människa och material se ut. Framställandet av ett ting är inte bara en mänskligt relationell handling utan handens arbete är också en dialog som går inåt, mellan utförare/betraktare och materialet. Verktyget blir här ett övergångs objekt, ett redskap som vidgar jaget mot krafter omkring oss. Den kroppsliga handlingen, motståndet i materialet är av avgörande betydelse för en förståelse bortom orden.

Presentation av utställning sker utomhus lördag 30 maj kl. 12:00

P.G av rådande situation för covid-19 begränsas antalet besökare i galleriet till max 5 besökare samtidigt.

www.naaskonsthantverk.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Finloppis på Bagges Torg

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Solkattens övervakningskameror fångade tjuv

Senaste artiklarna

Året som gått

Ett i många delar gott år trots pandemin. Bagges Torg har upplevt