/

Pressmeddelande: Kommunstyrelsen 2019-10-16

Här är en sammanfattning av några av de ärenden som behandlades på Kommunstyrelsen den 16 oktober 2019:

Nytt kök för förskolor och skolan i Sjövik
Kommunstyrelsen beslutade i onsdags i enlighet med Alliansens och förvaltningens förslag att bygga ett nytt tillagningskök samt en ny avdelning på Björkhyddans förskola för att möta upp den senaste tidens och den förväntat framtida positiva samhällsutvecklingen i Sjövik. Det nya tillagningsköket kommer ersätta det begränsade tillagningsköket i Östad Skola och ta bort dagens behov av transporter av mat från skolorna i Gråbo till Sjövik.

– Det blir fler och fler barn i hela Sjövik och därför är vi glada över att bygga ut förskolan. Samtidigt passar vi på att bygga ett nytt tillagningskök där man kan laga mat till barn och elever i både förskolan och skolan. Det här är ett bra beslut, kommenterar Eva Andersson (C), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och Lill Jansson (L), kommunalråd med ansvar för lärandefrågor.

Camping vid Aspen på ny upphandling
Lerums kommun går ut med en ny upphandling av marken för campingområdet vid Aspen. Detta är andra gången som Lerums kommun lägger ut campingen genom en upphandling. Skillnaden från tidigare upphandling är bland annat att campingområdet utökats från 34 000 kvm till 48 000 kvm. Campingverksamheten kommer kunna vara igång redan till våren 2020, men senast våren 2021 om de nya campingägarna behöver ytterligare tid för att dra igång sin verksamhet.

– Campingområdet är viktigt för besöksnäringen i Lerums kommun. Med den nya upphandlingen hoppas vi ytterligare kunna stärka vår kommun som besöksort, säger Alexander Abenius (M), Kommunstyrelsens ordförande

Fortsatt valfrihet inom hemtjänsten
På kommunstyrelsen den 16 oktober beslutade Alliansen i Lerums kommun att fortsätta erbjuda en ökad valfrihet inom hemtjänsten, genom lagen om valfrihet (LOV). LOV infördes i Lerums kommun 2009. Datum: 2019-10-21 Lerums Kommun

– Att ta emot hjälp i sitt eget hem kan kännas utsatt eftersom man släpper in en annan person nära inpå livet. Därför är det viktigt att vi ger goda möjligheter och förutsättningar till de äldre som bor kvar hemma att själva få välja utförare, säger Christian Eberstein (KD), kommunalråd med ansvar för stöd- och omsorgsfrågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Ivana Machackova ställer ut på Dergårdsgalleriet.

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Garanterat grymt gung på årets sista Liveshack!

Senaste artiklarna

Rösta på webben

Kommuninvånarna har nu möjlighet att påverka kommunens verksamheter  med e-förslag. Tidigare inlämnade