//

Positiv företagsutveckling i kommunen: många nystartade företag – och fler kvinnliga företagare

Under årets första tio månader startades det 220 nya företag i kommunen – en nästan 24-procentig ökning från förra året. Många företag startade genom Nyföretagarcentrum i Lerum. Där stod kvinnorna för 60 procent av nyföretagandet.
– Många drömmer om att starta eget och när en del blir arbetslösa och permitterade passar man på att starta upp, säger Ronny Johansson, ordförande för Nyföretagarcentrum Lerum.
Världsläget till trots har allt fler Lerumsbor valt att starta eget företag. I år ökade nyföretagandet i kommunen med nästan 24 procent jämfört med 2019 års siffror, och under perioden januari-oktober hade 220 nya företag registrerats i Lerum. De senaste tre åren har drygt 20 000 nyföretagare startat sitt företag via Nyföretagarcentrum, en rikstäckande och marknadsledande organisation som fokuserar på lokalt företagande. Nyföretagarcentrum erbjuder rådgivning, kurser och stöd för nystartade företag och personer som funderar på att starta eget. Tidigt under pandemin startade organisationen upp Nyföretagarhjälpen, med webbaserade utbildningar och seminarier.
– Vi har haft många rådgivningar under 2020 och nu för tiden sker allt digitalt. Under februari – mars gick antalet nystartade företag ner, men efter det har siffrorna snarare pekat uppåt. Det är mycket glädjande och behövs för vår kommuns utveckling, säger Ronny Johansson.
ALLA SOM REGISTRERAR företag måste registrera en eller flera SNI-koder, vilket är ett sätt att kategorisera företag inom olika branscher. Bland de nystartade företagen i Lerum syns en trend mot tjänsteföretag och handel: 47 procent är registrerade som tjänsteföretag och 21 procent är registrerade under handel, varav e-handel står för 11 procent.
– På sistone har det svängt mot tjänsteföretag och förebyggande hälsovård. Det är alla typer av företag, från psykologer till barnmorskor och HR-konsulter, säger Ronny Johansson, som tror att coronakrisen har bidragit till att många startat eget under året.
– Det är många som blir osäkra på sitt jobb. Många tjänstemän riskerar att bli arbetslösa och ännu fler blir permitterade. Man kanske går hemma och känner att man behöver hitta andra vägar och göra något som känns positivt.
Nyföretagarcentrum i Lerum har funnits i kommunen sedan 2012. Både rådgivningar och kurser är gratis tack vare lokala samarbetspartners (se faktaruta). Organisationen samarbetar även med UF-företag och gymnasiet. Rådgivarna är företagare med olika kompetensområden – en är bra på e-handel och sociala medier, en annan har jobbat med ekonomi hela sitt liv. Därtill har Nyföretagarcentrum ett stort nätverk av specialister som de kan hänvisa vidare till om behovet finns.
– Målet med rådgivningarna är att alla ska känna sig trygga när de startar. Grunden är affärsplanen där kunden först gör en marknadsundersökning och tittar på vilka eventuella konkurrenter och svårigheter som finns. Vi går även igenom lagar och säkerhet och ser så att affärsplanen fungerar. Man ska kunna känna att affärsuppläget vid starten håller, berättar Mona Johansson, rådgivare på Nyföretagarcentrum Lerum.
UNGEFÄR HÄLFTEN AV de som kommer till Nyföretagarcentrum väljer att inte starta företag om stegen i affärsplanen tyder på att företaget inte har förutsättningar att lyckas. Andra väljer att starta lite mjukare genom att behålla sitt gamla jobb och starta en enskild firma istället för aktiebolag.
– Men vår statistik visar att det startas fler aktiebolag än enskilda firmor. Det viktigaste är att man gör sin affärsplan fullt ut, då är man väl rustad i företagsstarten och har kunskap om både ekonomin och marknaden, säger Ronny Johansson.
Lerums nyföretagande utmärker sig även när det kommer till könsfördelningen bland de som startar upp. Drygt 60 procent av företagen startas nämligen av kvinnor – detta jämfört med Sverige i stort där kvinnor står för cirka 30 procent av nyföretagandet.
– En stor andel av de som besöker Nyföretagarcentrum för rådgivning är kvinnor, som ofta tänker igenom det hela noggrant och tar lite längre tid på sig att starta upp. Vi ser även att många kvinnor passar på att starta företag när de är mammalediga. Verksamheternas inriktningar varierar men det är vanligt att kvinnor startar eget som konsulter, säger Mona Johansson.
Ronny Johansson fyller i:
– Kvinnorna är generellt sett mer försiktiga än männen som oftare kör igång utan att göra så mycket efterforskning. Men alla företagare borde skaffa sig information innan de startar, till exempel genom att kontakta oss för kostnadsfria rådgivningar.
SEDAN 2019 SATSAR Nyföretagarcentrum extra mycket på stöd till de verksamheter som startat upp och är nya i företagsvärlden. Genom ett nationellt mentorprogram kan nyföretagare få en mentor som delar med sig av sina erfarenheter. Redan etablerade företagare och butiker kan också få stöd genom programmet Nyföretagarhjälpen.
– Företagen som anmäler sig får bland annat hjälp med att analysera sin närvaro på nätet, där många handlare är för osynliga trots att sociala plattformar som Facebook är jätteviktigt i dag. Nya företag kan få kostnadsfri rådgivning i upp till tre år. Det blir som en krycka att stödja sig på i starten, säger Mona Johansson.
FAKTA

Nyföretagarcentrums samarbetspartners:

Sparbanken Alingsås Lerums kommun
Stora Lundby Fastighetsutveckling
SEB
Länsförsäkringar Studieförbundet Vuxenskolan
Öijared Garveriet Handelsbanken
Systemteknik RBE Konsult
Lokalpressen Sparbanken Eken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tomten hos Kaffedoppet.
Tidigare Historien

Jul på Bagges Torg har börjat!

Nästa Berättelse

Centrumvärdens rapport vecka 48

Senaste artiklarna