Polisens medborgarlöfte

Öka tryggheten runt stationsområdena i Floda och Lerum. Det är fokus för det nya medborgarlöftet, som görs gemensamt mellan polisen och Lerums kommun.

Våra poliser

700 medborgare i Lerums kommun svarade på en trygghetsenkät under november/december 2018. Nu har svaren bearbetats och analyserats. Det trygghetsproblem som medborgarna upplever vara som störst, ligger till grund för det nya medborgarlöftet.
– Tillsammans med kommunen ska vi jobba för att öka tryggheten vid stationsområdena i Lerum och Floda, säger kommunpolis Eva Strömblad.
– Det gör vi bland annat genom att stödja nattvandrarna, för att kunna få fler aktiva nattvandrare och öka tryggheten när mörkret fallit, säger Mikaela Andersson, säkerhetssamordnare i Lerums kommun.
– Vi sätter fokus där invånarna själva upplever otrygghet. Det har hög prioritet att alla ska känna sig trygga i Lerums kommun. Nu ökar vi tryggheten med gemensamma krafter, säger kommunalråden i Lerums kommun, Alexander Abenius, Eva Andersson, Lill Jansson, Christian Eberstein och Renée Norgren Jeryd.
Målet att öka tryggheten sker genom ett antal aktiviteter.

  • Trygghetsvandring vid varje stationsområde – inventering för att kunna göra trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Ansvarig: Lerums kommun/Polisen
  • Aktivt arbete för utemiljön – skapa trygga miljöer genom att snabbt åtgärda skadegörelse och klotter samt hålla platserna rena och trivsamma. Ansvarig: Lerums kommun
  • Nattvandring – fortsätta stödja nattvandrarna för att utöka antalet aktiva nattvandrare. Ansvarig: Lerums kommun
  • Ökad synlighet och närvaro – trygghetsskapande. Ansvarig: Polisen
  • Hålla medborgardialog med frågeställningar om otrygghet – utvärdering om lovade aktiviteter gett resultat. Ansvarig: Lerums kommun/Polisen

Nytt samverkansavtal
Polisen skriver också ett nytt samverksavtal med Lerums kommun i samband med att medborgarlöftet lanseras. Samverkansavtalet gäller 2019-2022.
Medborgarlöftet gäller under tiden 1 juni 2019-1 juni 2020. Aktiviteterna följs upp i det lokala brottsförebyggande rådet.
Källa: Kommunens hemsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Andelen invandrare som misstänks för brott har ökat

Nästa Berättelse

När ledande Alingsåspolitikers prestige räddades vägde skattebetalarnas intressen lätt.

Senaste artiklarna