När ledande Alingsåspolitikers prestige räddades vägde skattebetalarnas intressen lätt.

”Vi har skyldighet att se till att skattemedel hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer”, säger kommunalrådet Daniel Filipsson (m) i ett pressmeddelande den 10 december 2018.

Med orätta händer avsågs Estrad som enligt kommunen skulle vara skyldig Alingsås kommun 2,5 miljoner kronor. Estrad å sin sida ansåg att den rätta summan var 426 000 kronor.
Pengarna handlar om hur stor del var och en ska betala av verksamheten som drevs i det enkla bolag som hade hand om bland annat arrangemang som potatisfestivalen, tomteparaden och sommaronsdagar.
Daniel Filipssons uttalande gjordes med anledning av kommunstyrelsens beslut då att fortsätta att driva den juridiska processen vidare mot Estrad trots de kostnader detta medförde.
Oppositionsrådet Simon Waern (s) fyllde på med följande uttalande samma pressmeddelande.:
”Frågan är av principiell karaktär och kommunen kommer att driva processen vidare för att säkerställa skattemedel. Vi står fullt bakom den process som kommunledningskontoret driver”.
Helt om
För två veckor gjorde samma ledande politikerna en helomvändning i ärendet. Kommunstyrelsen beslöt då att avsluta processen mot Estrad och skriva av alla krav på Estrad förutsatt att vardera parten tog sina egna advokatkostnader.
”Vi har gjort bedömningen att det inte är ekonomiskt försvarbart att fortsätta driva processen”, säger kommunalrådet Daniel Filipsson (m) den här gången i ett pressmeddelande.
Ett uttalande som till synes vittnar om en omsorg om skattebetalarnas pengar.
Varför denna helomvändning nu?
En förklaring kan ju vara den som framförs av Daniel Filipsson (m), att det inte är ekonomiskt försvarbart att fortsätta driva processen vidare.
Förklaringen kan dock ifrågasättas enligt följande.
Om man anser att fordran på 2,5 miljoner kronor är korrekt, varför avstår man från den då?
När kommunstyrelsen den 10 december förra året beslutade att driva processen vidare mot Estrad så var advokatkostnaderna för ABC-härvan 2,7 miljoner kronor.
Sedan dess har kostnader ökat med 420 000 kronor, en i sammanhanget beskedlig summa med tanke på att det fanns 2,5 miljoner från Estrad att hämta om man fört processen i mål även om advokatkostnaden ökat med något 100-tal tusen.
Detta resonemang förutsätter dock att kommunens fordran på 2,5 miljoner är korrekt.
Det finns det dock stor anledning att anta att den inte är korrekt vilket behandlats tidigare hos BEVAKAREN vilket går att läsa här.
Verkliga skälet
Nästa vecka skulle den första förhandlingen i ärendet hållas i Alingsås Tingsrätt.
Om ärendet drivits vidare då hade resultatet blivit att en oberoende likvidator hade tillsatts.
Denne hade med stor sannolikhet kommit fram till att summan som Estrad skulle betala till Alingsås kommun är den som Estrad hävdat.
Detta skulle då visa att kommunalrådet Daniel Filipsson (m) och oppositionsrådet Simon Waern (s) via pressmeddelanden och uttalanden i Alingsås Tidning delgett Alingsåsarna felaktiga uppgifter.
Men genom att avsluta processen innan någon oberoende likvidator tillsats så kommer inte detta att fastställas på några offentliga handlingar och därmed heller inte bli synligt för allmänheten.
Och på det sättet kan heller inte våra högsta politiker beslås med att ha framfört uppgifter som inte burit sanningens prägel.
Skattebetalarnas pengar
Estrad och Alingsås kommun har nu kommit överens om att var och en tar sina advokatkostnader i ärendet och målet är avslutat i Alingsås Tingsrätt.
Men när det gäller det gäller nämnda politikers ambitionen att ta tillvara skattebetalarnas intresse så uppstår några frågetecken i hanteringen av detta ärende.
Beslutet att avsluta ärendet som kommunstyrelsen tog den 3 juni innebär att kommunen har avsagts sig de 426 000 kronorna från Estrad som Estrad sagt sig vara skyldig kommunen.
Värre än så
Estrad betalade faktiskt in 426 000 kronor till kommunen den 28 mars i år. (Bilaga 1)
Veckan efter betalade kommunen tillbaka pengarna. (Bilaga 2)
Motiveringen för detta var att det inte gjorts någon förlikning mellan parterna.
Anmärkningsvärt är att denna uppgift inte var känd för kommunstyrelsens samtliga ledamöter när beslutet om Estrad togs den 3 juni.
Om det varit omsorg om skattebetalarnas pengar som styrt kommunens handlande så hade man tagit emot pengarna och noterat dem som en delbetalning av den påstådda skulden på 2,5 miljoner kronor.
Men så skedde alltså .inte
Slutresultatet
Summan av den ekonomiska konflikten med Estrad blir alltså att våra ledande politikers uttalande i ärendet fortsatt kan stå som en sanning och därmed räddad prestige för samma politiker.
Priset för det blev 426 000 kronor av skattebetalarnas pengar.
Samma skattebetalare som man envist sagt sig värna om lämnades helt därhän .
En jämförelse
Ett ärende där Alingsås kommun gjort sig känd den senaste tiden är olyckfallsförsäkring av skolungdomar även utanför skoltid där Alingsås är en av tre av Västra Götalands 49 kommuner som vägrar sådan försäkring.
Om man inte skickat tillbaka pengarna från Estrad så kunde de som alternativ använts till att olycksfallsförsäkra Alingsås skolungdomar på heltid fram till maj 2021.
reportertomas@telia.com
Reporter: Tomas Lindblom

Text: Tomas Lindblom – Bevakaren
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 1
INBETALNINGEN
 
BILAGA 2
ÅTERBETALNINGEN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Polisens medborgarlöfte

Nästa Berättelse

Naturnära former på Nolbygård i sommar

Senaste artiklarna