Pilot Lerum räddar liv i äldres hem

Pressmeddelande från Lerums kommun.

Målet med Pilot Lerum, med fokus på individanpassat brandskydd, är att förebygga bränder hos brukare som får vård i hemmet genom att installera tekniska brandskyddshjälpmedel.
Statistiken talar sitt tydliga språk: Risken att dö i brand stiger drastiskt vid 85. Allra farligast är det för de äldre som röker. De äldre blir också allt fler och bor hemma allt längre. Brandsäkerheten regleras av Lagen om skydd mot olyckor vilket innebär att brandskyddet skiljer sig enormt om vården ges i brukarens privata hem eller om brukaren är boende på ett äldreboende.
En brukare som vårdas på ett äldreboende har tillsyn av personal dygnets alla timmar och det brandtekniska skyddet är ofta gott. I Lerums kommun har alla äldreboenden automatiskt brandlarm till räddningstjänsten vilket är ett krav. Äldre som vårdas i hemmet har inte alls samma lagstadgade brandskydd där fastighetsägaren ofta är vårdtagaren själv. Pilotprojektet i Lerum försöker nu åtgärda dessa brister.
– Om Pilot Lerum leder till minskat antal bränder hos en redan utsatt riskgrupp, så har vi lyckats. Det blir verkstad när vi är flera som samverkar för att utveckla brandskyddet för äldre i deras hem, säger Christan Lööf, brandskyddssamordnare och projektledare.
I arbetet är det centralt att få uppgift om vilka brukare som är särskilt riskutsatta för brand i hemmet, så att eventuella åtgärder kan vidtas. Christian tar här hjälp av hemtjänstpersonal för att finna personer som kan vara i riskzonen.
– Tillsammans med personalen och i samtycke med brukaren kommer vi göra den slutgiltiga riskbedömningen på plats, som kommer ligga till grund för de åtgärder som behöver ingå i bostaden.

Hjälpmedel, som Christian köper in och installerar i de äldres hem, är bland annat portabel sprinkler, brandsläckare, flamskyddat rökförkläde, förstärkt brandvarnare och spisvakt.
– Inom ramen för projektet kan vi bland annat installera rökdetektorer kopplade till kommunens trygghetslarm.
Brandskyddsföreningen Väst finansierar projektet med 100 000 kronor och ansvarar för uppföljning, resultat och effekt av projektet. Brandforskare Marcus Runefors vid avdelningen för brandteknik, Lunds universitet är inblandad i projektet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Universeum och Växtrum i Lerum samverkar för ökad mångfald 

Nästa Berättelse

Kyrkoval

Senaste artiklarna