/

Nyföretagandet och entreprenörskapet i pandemins spår

När andra medier zoomar in på storföretagen väljer LP ett lokalt fokus. Över 99 procent av Sveriges företag är småföretag och små- och medelstora företag står för drygt sextio procent av landets BNP. Hur ser det då ut med småföretagandet och entreprenörskapet i Sverige och Lerum mitt under pandemin?
Lokalpressen frågar NyföretagarCentum i Lerum om den saken. De kunde, precis som ingen annan, inte räkna med att årets första sex månader skulle styras helt av en pandemi. När kunderna och marknaden försvann minskade intäkterna kraftigt för de allra flesta företag, med stora problem som följd.
NyföretagarCentrum startade tidigt under pandemin upp nyföretagarhjälpen med webb-baserade seminarier och utbildningar för alla Sveriges företag. Seminarierna gav information om vilka stöd som fanns på kort sikt, men också om vilka omställningsbehov det mindre företaget har för att långsiktigt nå framgång. Särskilt riktade man sig till de tjugotusen företag som startat de senaste tre åren med hjälp av NyföretagarCentrum.
Nyföretagarhjälpens viktigaste information har varit att ge tips, så att den enskilde företagaren har kunnat hitta nya lösningar i sin affärsverksamhet. Ett häpnadsväckande stort uppbåd av sakkunniga ekonomiska rådgivare och ledande politiker har medverkat i Nyföretagarhjälpen, som varit mycket uppskattad.
Lokalt kan man meddela att både rådgivningar och företagsstarter fortsatt på en bra nivå. Under första halvåret så har 65 unika deltagare varit på rådgivning, 34 nya bolag har startat via NyföretagarCentrum av de 132 nya företag som startade i Lerums kommun under samma tid. Jämfört med samma tid 2019 är det en ökning med 22 procent.
–  Detta är fantastiska siffror, säger Ronny Johansson som är ordförande i NyföretagarCentrum Lerum.
Tillsammans med Johan Eklund, som är vice ordförande, kommer han att intensifiera rådgivningssatsningen och Starta eget-informationen. Så fort man får ihop en mindre grupp så kör man en info-träff som sedan följs upp av andra rådgivnings- och kursinriktade aktiviteter.
I samverkan med Vuxenskolan, Lerums kommun och andra partners anordnar NyföretagarCentrum kurser för att underlätta och stärka den digitala kunskapen. Detta har varit en viktig del under en längre tid men desto viktigare blev det med denna omställningskunskap för många sedan pandemin slog till. I kurspaketet ingår E-handel, praktisk workshop om sociala medier och annonsering på Facebook, kurser i digitala verktyg och en andra kurser efter behov.
NyföretagarCentrums affärsplan kan liknas vid en kurs där den som vill starta eget går igenom de olika stegen, så att man är bra förberedd innan start. Det är ett stort steg att gå från tanke till handling, därför är det extra viktigt att NyföretagarCentrum finns lokalt i Lerums kommun.
–  Vi behöver många flera personer som vågar ta steget till eget företagande i Sverige och i Lerums kommun.  Det är de privata företagen som ger samhället möjligheter till en bra och stark service i välfärden.
–  Viljan och engagemanget från samhället inte minst genom vissa brister som uppmärksammats i närtid gör att än fler företag behöver startas, här finns en hel del att göra menar man från NyföretagarCentrum, fyller Ronny Johansson i.
Men i Lerum ser NyföretagarCentrum bara möjligheter. Ett stort behov av rådgivning och kurser gör att man nu aktivt söker efter fler rådgivare, kursledare och mentorer. NyföretagarCentrum i Lerum med sin lokala förankring och starka samarbetsparters, ser positivt på hösten där nyföretagandet kan och behöver öka i kommunen. Genom det lokala nätverket och de viktiga lokala medierna söker man dem som vill starta eget och dem som vill hjälpa andra i denna viktiga samhällsresa.

–  Det har gjorts stora satsningar från rikspolitiken med olika stöd för de större företagen. Tyvärr så finns det över 400  000 enskilda företagare, som är helt utlämnade och övergivna med nästan ingen möjlighet till stöd, tillägger Johan Eklund.

Ronny Johansson
Johan Eklund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Veckan som gick

Nästa Berättelse

Front Advokater engagerar och irriterar

Senaste artiklarna