///

När ska korsningen Gråbovägen/Olstorpsvägen årgärdas?

Nu har det hänt igen – kollision vid utfarten från Olstorpsvägen. Den andra olyckan på två veckor och den tredje bara i år. Ännu inga svåra personskador, men sannolikt är det bara en tidsfråga innan den första dödsolyckan sker.
Korsningen är mycket trafikerad bland annat av personalen  från Flexator. Hastigheten på Gråbovägen är begränsad till 70 km/tim, men farten är ofta högre. Vid rusningstrafik morgon och kväll bildas köer på Olskroksvägen. Bilar som svänger mot Gråbo måste ta hänsyn till trafik från två håll och det är lätt gjort att göra felbedömningar.
En rondell i korsningen måste ha högsta prioritet. Ett sätt att minska olycksriskerna – i avvaktan på en rondell – är att begränsa hastigheten till 50 km/tim kombinerat med en fartkamera.
Planerad rondell.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Lyft för Bagges Torg

Nästa Berättelse

Krönika: Maktens arrogans

Senaste artiklarna