////

Lerum tappat tätposition som miljökommun

Lerum backar från femte till 38:e plats i tidningen Miljöaktuells rankning av hur Sveriges 290 kommuner jobbar med miljöfrågor.
-Det är en väckarklocka.  Nu måste vi skärpa oss och arbeta mer aktivt för att bli Sveriges ledande miljökommun 2025, säger Dennis Jeryd, oppositionsråd (S) i Lerums kommun.
 Tidningen Miljöaktuellt har för sjätte året i rad genomfört en kommunranking av Sveriges kommuner där miljö- och hållbarhetsarbete värderas.
Rankingen grundar sig på enkätsvar från kommunen och på sju andra uppföljningar som gjorts exempelvis från Sveriges kommuner och landsting, Ekomatcentrum, Vattenmyndigheten och Boverket.
-Anledningen till att Lerum fått en sämre placering är framförallt att andra kommuner ökat takten i miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi får poäng för ungefär samma saker som vi fick förra året, men placeringen blir sämre när andra kommuner bättra sig, säger Lerums kommuns miljöcontroller Johanna Wahlqvist och framhåller att Miljöaktuellt också ökar kraven varje år.
MINSKAD KÖTTKONSUMTION 
Exempel på nya frågor som tillkommit i rankingen är:
1)    Om kommunen tar hänsyn till ekosystemtjänster i sitt planarbete?
2)    Om köttkonsumtionen i kommunens matserveringar minskar och/eller med en köttfridag?
På fråga 1 svarar Lerum NEJ och tillhör de 43 procenten av landets kommuner som saknar en plan för att slå vakt om funktioner i ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Det kan vara allt från skydd mot översvämningar och tillgång till grönytor för rekreation till att minska växthusgaser och bilda bördig jord. 47 procent svarar JA på frågan.
När det gäller köttkonsumtionen så svara Lerum JA, man har dragit ned på mängden kött. Men oppositionsrådet Dennis Jeryd beklagar att man tagit bort den helt köttfria dagen.
-Vid köttfria dagar så får den vegetariska rätten en högre symbolvärde, menar han.
Jeryd tycker det är bra att Miljöaktuellt vid årets ranking fokuserar mer på vad man gör istället för vad man tänker göra.
-Det blir en klar signal till oss att vi måste gå från ord till handling. Ett sätt är att se vad de kommuner som år efter år ligger i topp gör och se om vi kan lära oss något av deras arbete.
BRA KAN BLI BÄTTRE
Johanna Wahlqvist, miljöcontroller i kommunen pekar bland annat på att Lerum bör ha en plan för klimatanpassning som integrerats i kommunens risk- och sårbarhetsanalys. En sådan plan är viktig att utarbeta. Lika viktigt är också att kommunen bör avstå att investera i verksamheter med stor miljöpåverkan samt helt undvika exploateringar i skyddsvärd natur.
– Det finns frågor där Lerum redan är en av de allra bästa i landet men som Miljöaktuellts mätmetod inte fångar upp. Ett exempel är frågan om miljöcertifiering i skola och förskola, där kommunen får nära noll poäng. Det är orättvist med tanke på att Lerum är en av de ledande kommunerna i landet när det gäller just detta, säger Johanna Wahlqvist.
POLTISKT ENGAGEMANG 
Miljöaktuellt konstaterar att av kommunerna i toppen är en majoritet vänsterstyrda – men bland de 50 bästa kommunerna har de alliansledda ett lite bättre utfall än snittet. Varför, har Miljöaktuellt inget svar på. Däremot är erfarenheten att det är de enskilda politikers engagemang som är den absolut viktigaste faktorn för att en kommun ska jobba brett och ambitiöst med miljöfrågorna. Då sätts tydliga mål och resurser satsas. I många kommuner finns ett vågmästarparti som ofta lyckas driva på ambitionerna.
För Lerums del är frågan inför valet vad de olika partierna vill lyfta fram som profilfråga.
-Vi från oppositionen har föreslagit och motionerat om till exempel kommunägda vindkraftverk men har röstats ner av majoriteten. Jag undrar verkligen om viljan finns bland de borgerliga partierna nu när det närmar sig “skarpt läge”, säger Dennis Jeryd )S).
FlodaNyheter.se skickar frågan vidare och återkommer.
TEXT: TITTI THORSELL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Avloppstunnelns prislapp! Dyrt kan bli dyrare

Nästa Berättelse

Lilla Ön en kulturhistorisk pärla mitt i ån

Senaste artiklarna

Rösta på webben

Kommuninvånarna har nu möjlighet att påverka kommunens verksamheter  med e-förslag. Tidigare inlämnade