/

Lekplats för små barn byggs i centrum

Efterfrågan för en lekplats på Bagges torg leder nu till ett nytt bygge. Det ska stimulera till mer lek och underlättar även handeln på torget.

Det är parkplanerare Shir Mohammadi på parkförvaltningen som ansvarar för planeringen och byggandet av kommunala lekplatser. Tidigare i år har det planerats både utbyggnad och även nybyggnad av sex lekplatser i kommunen och nu påbörjas även bygget av en helt ny lekanläggning på Bagges torg.

Bagges Torg

–  Den är anpassad specifikt för små barn, i åldrarna 3 – 8 år. Det kommer att bli en rutschkana, två hästdjur att gunga på. En lekställning med bokstäver, ett luffarschackspel, så att man får tre djur eller stolar i rad. Underlaget kommer vara dämpande konstgräs, säger Shir Mohammadi.

Ytan som planeras är nio gånger nio meter och på grund av att storleken på lekplatsen är relativt liten har kommunen köpt in ett färdigt koncept från lekplatsleverantören Tress. När det gäller större lekplatser så brukar man ta in allmänheten för förslag, exempelvis från förskoleklasser, men i det här fallet har man beställt färdiga skisser från olika leverantörer. Det är Tress som anlägger lekplatsen, arbetet påbörjades i slutet av augusti och planeras pågå under cirka två veckor. Parkchef Magnus Andersson menar att det funnits önskemål en tid för att bygga en lekplats på Bagges torg för lek och avlastning för barnfamiljer.

–  Det är en säkerhetsanpassad lekplats. Den kommer att vara vid ingången, bredvid trappen till Solkattens huvudentré, säger parkchef Magnus Andersson.

Text: aron mikael sik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Torglördag på Mjörnbotorget

Nästa Berättelse

"Jag har gått från hav till skog och sjö"

Senaste artiklarna