“Jag har gått från hav till skog och sjö”

FEM FRÅGOR till Gull-Britt Eide som varit kommundirektör i Lerums kommun i snart fem månader.

Kommundirektör Gull-Britt Eide

Hur har den första tiden varit?
–  Det har varit annorlunda. Jag kom in i ett läge då pandemin hade pågått ett tag och organisationen var väl rustad för situationen vi befann oss i. Sedan har det varit enormt mycket arbete för oss alla. Men jag tycker överlag att vi klarat det bra och är stolt över hur vi har hanterat de här frågorna som präglat arbetet i spåren av pandemin.

Hur är det att vara kommundirektör i Lerum jämfört med på Öckerö där du var innan?
–  Alla kommuner har samma uppdrag oavsett storlek, så på det sättet skiljer det inte så mycket. Jag jobbar för och med människor och det är spännande att arbeta i en så komplex organisation som en kommun är. Sedan har ju alla kommuner olika förutsättningar, inte minst utifrån sitt geografiska läge. Man kan väl säga att jag gått från hav till skog och sjö.

Vilka arbetsuppgifter ligger på ditt bord?
–  I Lerums kommun är vi en förvaltning och en av mina uppgifter är att arbeta med helheten. Vi jobbar för invånarna och i min roll handlar det bland annat om att vi som organisation arbetar tillsammans för att lösa våra uppdrag på ett effektivt och bra sätt. Jag har också fokus på ledning och styrning. Vi ska hålla en bra kvalitet där vi når resultat och mål. Som kommundirektör kan man se mig som länken mellan förvaltningen och politiken. Mitt främsta uppdrag är att utföra det politiken beslutar och det politikerna beslutar rör folks vardag.

Är det många som misstar sig och tror att du är involverad i politiska beslut?
–  Visst förekommer det och det är kanske inte så konstigt. Kommunens verksamhet är komplex och avancerad jämfört med ett privat företag. I vår organisation finns flera myndigheter och myndighetsbeslut tas bara av politiker. Som tjänstepersoner har vi att bereda frågor inför politiska beslut, objektivt och sakligt, utifrån fackkompetens, lagar och förordningar. Sedan är vårt uppdrag att utföra det som beslutas och möta de mål som satts upp.

Hur ser du på hösten i Lerums kommun?
–  Jag ser fram emot en spännande höst. Även om vi går in i ett något lugnare läge vad gäller pandemin påverkar den oss fortfarande och kommer att göra en tid framåt. Jag tycker det är roligt att vara med och utveckla en kommun som Lerum.

Bild och text: jonas bengtsson

jonas@lokalpressen.eu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Lekplats för små barn byggs i centrum

Nästa Berättelse

Flera nyetableringar i runt Bagges Torg

Senaste artiklarna