//

Lärarförbundets skolranking trams!

Statsvetaren Anders Sundell avfärdar lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun”, som trams. ”Den säger ingenting om skolans kvalitet”, säger han i en artikel i Dagens Samhälle.
Jag är böjd att hålla med. Det som ska räknas är resultatet och där ligger Lerums kommun över riksgenomsnittet. Enligt Lärarförbundets ranking har Lerums kommun rasat från plats 124 till plats 181 (av 290 kommuner). När det gäller meritvärdet (betyg) i årskurs 9 ligger kommunen på plats 107. Andel elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen ger plats 68. De som klarat gymnasiet inom 3 år, plats 135 och högskolebehörighet ger plats 7.
Det kan slå väldigt mycket mellan olika år i Lärarförbundets ranking. I förra årets undersökning hamnade Lerums kommun  på plats 125 när det gälle högskolebehörighet – i år på plats 7. Ett annat exempel är Örkelljunga som låg i botten 2013 men hamnade i topp 2014. I årets undersökning ligger de på plats 214. En undersökning som ger så dramatiska förändringar från ett år till ett annat inger inte förtroende.
Skolverkets statistik ger den här bilden där Lerums kommun ligger klart över rikssnittet vad avser resultat:
Grundskolan                                                             Lerums kommun     Riket
Ej nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen                20%                       25%
Behörig till gymnasieskolan                                          90%                       84%
Gymnasieskolan
Andel elever som tagit examen inom 3 år                      71%                        65%
Andel elever behöriga till högskolan                              74%                        71%
Lärarförbundets bild av Lerums kommun stämmer inte särskilt väl vid jämförelse med de resultat som redovisas i Skolverkets statistik.

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein

Lennart Lauenstein
Chefredaktör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Pressklipp 2016-10-03

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Pressklipp 2016-10-11

Senaste artiklarna