///

Krönika: Ta vara på Säveån!

Säveån är kanske den största tillgången i centrala delarna av Lerum. Mellan Häradsbron och Wamme bro finns på södra sidan en promenadväg som skulle kunna vara helt fantastisk. Jag har under årens lopp ofta tagit min lunchpromenad där och förundrats över att detta vackra område inte har lyfts fram. En oas i centrum som ingen vårdar.

Parkslide

Parksliden har helt tagit över och gömmer ån. En gallring av vegetationen kombinerad med lämplig belysning skulle lyfta fram Säveån och ge Lerum en attraktiv strandpromenad.

Insikten om Säveåns betydelse för Lerums centrum har funnits länge. Jag minns när utredningen ”Forma Lerum för framtiden” antogs av kommunstyrelsen. Det var den 28 mars 2007. Då tänkte jag att man äntligen hade insett vilken resurs Säveån utgör.

Där skrevs:  ”För att tillgängliggöra Säveån som naturresurs föreslås att strandpromenad, bryggor och nya passager anläggs. Dessutom föreslås att området utnyttjas till boende. Den ökande kvaliteten för boende och vistande i Lerums centrum gör att platsen är väl vald med tanke på rekreation och möjligheterna att uppleva naturen.”

I gällande översiktsplanen från 2008 står ”Ta vara på Säveåns vackra vattenspegel i en stadsparksmiljö”. Förhoppningsvis kommer den nya översiktsplanen att skapa förutsättningar för ett bättre omhändertagande av stränderna runt Säveån.

Forma Lerum för framtiden – program för Lerums cenrum

Förslag till översiktsplan

Text: Lennart Lauenstein

1 Kommentar

  1. Kan verkligen hålla med om att Säveån är en pärla som vi måste hantera med stor varsamhet. Låt oss fritt kunna flanera utefter ån. Drömmen vore en gångstig hela vägen från sjön Aspen hela vägen upp till Floda! Men tanken på boenden helt nära ån är oroväckande. Inte bara försämrar det tillgängligheten för allmänheten, i tider av ändrat klimat måste vi planera för fler och värre översvämningar.
    En liten korrigering. Partiet God Miljö bildades på 70-talet som en reaktion på att man ville ”spola kröken”, d v s räta ut Säveåns sträckning genom Åtorp. Idén med att kulvertera ån i centrum tror jag mest var ett ironiskt förslag, som reaktion på att det vackra området utefter ån var så förslummat.

  2. Bra skrivet Lennart
    Tyvärr så har man helt missat att ta tillvara vår vackra Säveå genom att låta växtligheten ta över. Det är inte bara Parkslide som har tagit över åns stränder utan det är alldeles för mycket vegetation som skymmer vattenspegel. En gång i tiden föreslog planerarna i översiktsplanen att Säveån skulle kuverteras genom centrala Lerum. En folkstorm bröt ut och partiet God Miljö bildades av det skälet att stoppa planerna. Nu kan man säga att samma resultat har uppnåtts som en kulvertering hade gett genom att växtligheten helt döljer ån.
    Gör åns vattenspegel synlig genom att glesa ut småträd och buskar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Nu händer det saker på Solkatten!

Nästa Berättelse

Stenkulans skola frukostfinalist

Senaste artiklarna