Kommunstyrelsen 2019-09-04

Pressmeddelande från Alliansen:

Här är en sammanfattning av några av de ärenden som behandlades på Kommunstyrelsen den 4 september 2019:
Det systematiska arbetsmiljöarbetet

En av kommunstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att noga följa upp kommunens arbetsmiljöarbete. Lerums kommun har idag en bra arbetsmiljö på det stora hela, men det finns också en del förbättringsområden för att säkerställa att vår kommun utvecklas till en ännu bättre arbetsgivare. Därför arbetar kommunens ledning med att stärka arbetet med att systematiskt följa upp arbetsmiljöarbetet, stärka stödet till chefer och medarbetare samt sökande efter bättre och mer ändamålsenliga lokaler.
SAMLA:s ekonomiska anslag år 2020

Lerums kommun fortsätter vårt samarbete med Alingsås kommun och Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden för att stärka vårdsamverkan mellan kommunerna för våra kommuninvånare. Det handlar om att samordna insatser mellan vårdcentralerna, rehabmottagningar, Alingsås sjukhus, psykiatriska öppenvårdsmottagningar, barnmottagningar samt andra vårdgivare som utför Hälso- och sjukvård på beställning från Västra Hälso- sjukvårdsnämnden.
 Detta är ett viktigt beslut för att underlättar för de personer som berörs av insatser från både kommun och region oavsett ålder och diagnos, säger Christian Eberstein (KD), kommunalråd med ansvar för stöd- och omsorgsfrågor.

Alliansen tar ansvar för ekonomin
Efter den ekonomiska rapporten i maj månad 2019 beslutade kommunstyrelsen, på Alliansens begäran, att styrelsen skulle få en återkoppling på åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Under dagens kommunstyrelsemöte rapporterades att Lerums kommun ser ut att nå en budget i balans, med de åtgärder som föreslås, trots de ekonomiska utmaningar som präglar hela kommun-Sverige. Åtgärderna handlar till viss del om effektiviseringar som fokuserar på att förbättra kommunens verksamhet.
– Detta är ett styrkebesked från Lerums kommun. Det är glädjande. Samtidigt kommer det fortsatt krävas hårt arbete för att också i framtiden klara av de ekonomiska utmaningarna vi som en av Sveriges kommuner står inför, säger Alexander Abenius (M), kommunstyrelsens ordförande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Lerum Arena: Storseger i innebandy

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Höstens första demokratiföreläsning Skatter och demokrati: Varför blev Sverige ett högskatteland?

Senaste artiklarna

Standard miniatyr

Intressanta Covid19-länkar

Corona i statistiken Great Barringtondeklarationen Folkhälsomyndigheten Västra Götalandsregionen Covid19 i svensk intensivvård