/

Kommunens ombud förhalar?

Resumé:
I början av oktober 2014 tipsade fyra lerumsföretagare kommunen om att Systemteknik AB lurat kommunen genom felaktiga fakturor. Den 24 oktober samma år gjorde kommunen en polisanmälan vilken ledde till att åklagaren startade en förundersökning. Förundersökningen lades ner i december 2015 då brott inte kunde styrkas.
Kommunen anser sig kunna styrka ett krav på dryga 600 000 kr och misstänker att kravet kan komma att öka till 3,5 miljoner kr. Därför håller de inne betalning för redan utförda arbeten – 3,5 miljoner kr.
Den 23 april 2015 ansökte systemteknik om stämning med krav att få betalning för utförda arbeten.
Under sommaren och hösten har det varit en omfattande skriftväxling mellan parterna och Alingsås tingsrätt. När tingsrätten begärt yttranden har kommunens ombud alltid begärt anstånd med att yttra sig.
Den  29 januari 2016 begärde Systemteknik att Alingsås Tingsrätt först skall ta ställning till om Lerums kommun överhuvudtaget har någon så kallad kvittningsrätt.
Kommunen föreläggs att genom sitt ombud yttra sig över Systemtekniks skrivelse. Även denna gång begär kommunens ombud anstånd med att yttra sig. Tingsrätten beviljar anstånd till den 22 mars. Trots det begär kommunens anstånd ytterligare en gång.  Den här gången samma dag, den 22:a alltså, som yttrandet skulle ha kommit in till tingsrätten. Nu begär kommunen att få förlängning med ytterligare två dagar.
Sammanlagt har kommunens ombud begärt förlängd yttrandetid åtta gånger, det vill säga i samtliga fall där kommunen fått föreläggande om att yttra sig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Dags för golf

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Pressklipp 2016-03-28

Senaste artiklarna