/

Kommunen toppar rankningen av myndighetsservice

Lerum hamnar på delad förstaplats i Göteborgsregionen när företagen betygsätter kommunernas myndighetsutövning. Kommunen höjer sina resultat inom alla områden, bland annat vad gäller bemötande, kompetens och effektivitet.
– Vi har jobbat hårt för detta och nu ger det utslag i undersökningen, säger Asa Qvist Ek, näringslivschef.

Åsa-Qvist-Ek
SKR, Sveriges kommuner och regioner, mäter årligen kommunernas myndighetsutövning i den så kallade Insiktsmätningen. Fjolårets undersökning visar på goda resultat för Lerum som klättrar från ett nöjd kund-index på (NKI) från 68 till 75, och placerar sig därmed på delad första plats inom Göteborgsregionen, tillsammans med Mölndal.
– Jag är väldigt glad över det fina resultatet. Men vi jobbar ju med det här hela tiden, det är ju ett politiskt uppdrag att jobba med mätningen. Vi är en grupp som består av samtliga enheter inom dessa myndighetsområden och vi får en kvartalsvis uppdatering av undersökningens resultat där vi ser vart det barkar och vad vi är bra och mindre bra på, säger Åsa Qvist Ek.
Det rör sig om sex olika ”områden” av vilka man mäter kommunernas myndighetsutövning. Brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. En enkät skickas till företagare som har ett avslutat myndighetsärende hos kommunen. Samtliga områden har mätts förutom brandskydd där kommunen inte uppnådde tillräckligt många ärenden för att kvalificeras. Per-Ola Johannesson är verksamhetschef myndighetsutövning och han menar att det är logiskt att Lerum nu klättrar i rankingen.
– Om vi tar bemötande och kommunikation så har vi haft särskilda utbildningsinsatser bland annat i vad innebär att vara myndighetsperson. Vi tar upp det kontinuerligt i samtal med medarbetarna och ju mer man pratar om det desto mer får man samma bild och desto mer lär man sig att förstå vad personen, i det här fallet företagaren behöver.
EFFEKTIVITET ÄR EN annan del där kommunen får högt NKI och där har kommunen arbetat med digitala verktyg, som gör att processerna går snabbare och blir tydligare, menar Per-Ola Johannesson. Det medför att handläggarna kan ha en bra översikt över sina pågående ärenden. De digitala verktygen är ett stöd för handläggarna och bidrar till att skapa en bra arbetsmiljö.
Lägst betyg får området bygglov, där man får snittvärdet 67 i NKI, vilket är strax över genomsnittet i landet och räknas som godkänt då 62 är gränsen för godkänt från SKR. En inte obetydlig del av kommunens myndighetsutövning rör livsmedelshantering, både av restauranger och butiker, och i vanliga fall utför kommunen ibland flygande inspektioner men nu under pandemin har det endast rört sig om annonserade dito.
– Det är de digitala inspektionernas som gör att det blir mer effektivt och dessutom smittosäkert. Det är tydligt att det blir ett samarbete med företagarna, det har också funkat väldigt bra att sköta det digitalt, företagarna är duktiga på det.
HUR KAN LERUM bli ännu bättre? Långsiktighet och tydliga mål är något som både näringslivschefen och Per-Ola Johannesson talar sig varma för.

Per-Ola Johannesson, Verksamhetschef vid Myndighet Miljö- och bygg enheten ligger under Sektor Samhällsbyggnad
Per-Ola Johannesson, Verksamhetschef vid Myndighet Miljö- och bygg enheten ligger under Sektor Samhällsbyggnad
Kan du ge något exempel på det?
– Vi har satt målsättningar i indexet inom varje delområde som vi betygsätts på. Vi har lagt extra mycket energi allt egentligen, och det ser vi också att alla områdena har höjt sig, säger han.
Politiken har varit tydliga den senaste mandatperioden och har satt tydliga mål, att kommunen ska fortsätta stiga i indexet, eftersom näringslivet är så pass viktigt för samhället.
– Även bygglovsområdet har höjts, trots att det var lägst i år. Det är så det ser ut i hela landet med bygglov, det är så tydligt kopplat till att folks drömmar ibland inte besannas. Det är ett svårt område att jobba med, det krävs ännu mer från vår sida för att det här ska fungera riktigt bra, säger Per-Ola Johannesson.

1 Kommentar

  1. Fantastiskt bra arbetat alla inblandade!

    Vill särskilt lyfta kommunens tjänstemän och de företagare och företagarorganisationer som arbetar hårt för att stärka kommunens företagsklimat tillsammans med politiken i Lerums kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Aktuell brottsstatistik

Nästa Berättelse

Lyckade dagar vid Hillefors grynkvarn

Senaste artiklarna

Campingavtalet överklagat

Följetongen Aspen Camping fortsätter. Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 mars, att godkänna förslaget