Kommunalråden missnöjda med Telia

Samtliga kommunalråd markerar sitt missnöje med Telia som trots beviljade statliga bidrag ändå inte fullföljer sina planer att bygga ut bredbandsnätet i kommunen. Beskedet innebär att Lerums kommun i dagsläget kommer nå det tidigare målet om 90 procents täckning 2020, men inte riksdagens mål om 95 procent.

 • Vi är kritiska till Telias beslut angående de områden som företaget i efterhand valt att inte bygga ut på, trots beviljade bidrag från länsstyrelsen och vi förstår framförallt besvikelsen hos de hushåll som berörs, säger kommunalråden Alexander Abenius (M), Eva Andersson (C), Lill Jansson (L), Christian Eberstein (KD) och Renée Bengtsson (S).

Bakgrund
Sveriges regering har en vision om ett helt uppkopplat Sverige, eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, innovativ produktion samt ökad tillväxt.

Målsättning på kort sikt är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.

I Lerum
I november 2016 tecknade Lerums kommun ett långsiktigt samverkansavtal med Telia för att bygga ut ett öppet fibernät i hela kommunen där invånarna och företagen själva väljer leverantör av bredbandstjänster.

Telia har i samarbete med Skanova sökt och beviljats statligt bidrag för utbyggnad av fibernät i Lerums kommun. Länsstyrelsen beviljade ett upp till 40-procentigt stöd för byggkostnaden av bredband i Lerums kommun.

Så sent som i december 2018 såg det ut som att Lerums kommun i och med samarbetet med Telia skulle matcha riksdagens mål om 95 procent av hushållen och företagen skulle ha möjlighet till bredband år 2020.

Kommunens samarbetspartner Telia meddelade dock i oktober att de inte kommer fullfölja fiberutbyggnaden till de 614 hushåll som tidigare visat intresse för bredbandsuppkoppling. Telias beslut om att inte gå vidare med byggnationen baseras på en kostnadsbedömning för respektive kvarstående projekt.

I dagsläget når Lerums kommun cirka 92 procents utbyggnad av bredbandsnätet, vilket är en mycket stor andel och framgång för Lerums kommun. Men Telias nya besked innebär fortfarande att ett stort antal invånare, som tidigare kunnat förvänta sig fiberutbyggnad, nu kan komma att stå utan. Framförallt slår beslutet hårt mot landsbygden i vår kommun.

Telias agerande, där staten äger 38,4 procent av alla aktier och är överlägset största enskilda ägare, gör att det blir svårt att nå det nationella målet om att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband under 2020.

4 Comments

 1. Eftersom Telia har fått bidragen är det enda rimliga att stämma dem. De kan inte ta pengarna för att göra något och sedan välja bort vissa områden för att vinstmaximera. Det är bedrägeri. Nu är det upp till kommunalråden att visa pondus och utan mössa i hand kräva att Telia uppfyller vad de lovat!

 2. Mycket tveksamt att använda skattemedel till sådan subvention/bidrag.
  Mycket tveksamt att dra fiber i glesbygd över huvud taget.
  Själv bor jag i glesbyggd som fick men jag tackade nej. När de ville ha ca 20000 kr frågade jag varför de inte själva trodde på projektet och kunde erbjuda en prenumeration runt 700 kr/månad och ingen fast kostnad. Slut på samtalet.

  Om man genomlevt stenkakor, LP, rullband, kassettband, cd, telefax, VHF-antenn, satellit, NMT-telefon, uppringningsmodem…. Så vet man att teknikskiften kommer fort. Med 5G kan dessa fiber bli obsoleta.

  Och man vill ju vara uppkopplad även när man reser. Då betala man ju hellre för 4G som man kan använda både hemma och borta….

  PLANEKONOMI FUNGERAR ALDRIG

  • Bäste Civilingenjör!
   Så här argumenterar storstadsbor.
   Välkommen till ytor i vårt svenska landskap, som inte nås av 2G/3G ens!
   Beskriv gärna hur du tänker 5G där.
   Där är fiber enda lösningen.

   • Bäste “STI:are”!

    Jag bor i glesbyggd i utkanten av kommunen. Försenad fiber har dragits in och bilvägen har varit förstörd i 3 år.

    Men det finns upp till 40 MB i hastighet från närliggande mobilmast.

    Bäck, som var huvudentreprenör har gått i konkurs.

    Jag är inte eller har aldrig varit storstadsbo, ser det närmast som en förolämpning.

    Olika lösningar passar på olika ställen. I Lerums glesa delar finns alltid mobiltäckning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Rent, snyggt, tryggt och trevligt i Lerums Centrum

Nästa Berättelse

Statsministern besökte Garveriet i Floda

Senaste artiklarna