Rent, snyggt, tryggt och trevligt i Lerums Centrum

Trygghetsjour
Solkatten – affärerna vid Bagges Torg – får trygghetsjour. Stora Lundby Fastighetsutveckling AB, som äger Solkatten, har träffat avtal med Securitas om Trygghetsjour.

Hans Hellberg

Ledord i vår strävan att skapa ett kundvänligt köpcentrum och attraktiv omgivning är Rent, Snyggt, Tryggt och Trevligt med ambitionen att kunna erbjuda en trygg och säker handelsplats för våra kunder och för våra  hyresgäster, säger Hans Hellberg..

Trygghetsjouren skapar ökad trygghet för våra hyresgäster i Solkattens köpcentrum och på Bagges Torg.Vid akuta situationer i fastigheten eller på torget, som t ex stöld, hot, aggressivt beteende, fylleri, eller andra störningar, kan butiksinnehavarna  ringa till Trygghetsjouren. Vid pågående brott tillkallas polisen. Securitas svarar redan för upplåsning och stängning av Solkatten. Trygghetsjouren är en utökning av deras uppdrag.

Det är vår förhoppning och ambition att Solkatten och Bagges Torg också i fortsättning skall vara den naturliga platsen i Lerums kommun att samlas, handla, fika just p g a att det är Rent, Snyggt, Tryggt och Trevligt, säger Hans Hellberg.
Även Lerums kommun satsar på utökat samarbete med Securitas för att öka tryggheten i centrum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Tralala om Helvetet vi kallar Livet.

Nästa Berättelse

Kommunalråden missnöjda med Telia

Senaste artiklarna