/

Jonseredsvägen dröjer

Mark- och miljödomstolen beslut om Jonseredsvägen dröjer. Först i slutet av augusti 2022 är det planerat med huvudförhandling.
Bärande stenmur rasade
I februari 2019 stängdes Jonseredsvägen mellan Partille och Lerum efter att en del av en bärande stenmur rasat. Erosion låg bakom raset. Det krävs en omfattande ombyggnad av hela den cirka 280 meter långa vägsträcka som vilar på stenmuren. Samhällsbyggnadskontoret i Partille bedömde att det inte var lönt att reparera den gamla konstruktionen. Istället skall allt rivas och vägen återuppbyggas på en ny stenmur.
Känsligt område
Den berörda vägsträckan ligger inom ett Natura 2000-område och intill lekbotten för säveålaxen. Ingreppet kräver tillstånd för vattenverksamhet. I december 2020 lämnade kommunen in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen för rivning och återuppbyggnad stödmuren som bär Jonseredsvägen.
Säveåns flöde styr när arbete är möjligt
Vattenflödena i Säveån varierar kraftigt med årstiderna. Under tiden oktober till maj är risken för översvämningar allt för stor för att arbeten skall kunna utföras. Det gör att arbetet inte kan ske sammanhängande under ett år utan måste genomföras etappvis under tre till fyra år.
Miljonkostnad
Den totala kostnaden för projektet  förväntas ligga omkring 50 miljoner kronor. Beroende på vilka komplikationer som dyker upp under arbetets gång så kan kostnaden öka.

Viktor Lundblad som kandiderar till ordförandeposten i kommunstyrelsen

Påverkar även Lerum
– Jonseredsvägen är en viktig väg och stängningen inskränker stort på vägalternativet för många trafikanter, säger Viktor Lundblad, ledamot i kommunstyrelsen i Lerum. Det skapar problem för såväl gång- som cykel och biltrafikanter och gör transporterna mellan Partille och Lerums kommun krångligare och svårare för alla.- Varför tar det sådan tid att säkra vägens stabilitet genom en ombyggnation, frågar sig Viktor Lundblad.  Vägen rasade i februari 2019 och beräknas, enligt Partille kommun, att vara klar först 2026. Ska det  ta mer än 3 år innan det ens går att påbörja arbetet med att bygga sju år innan vägen är återställd?

Eftersom det finns skyddsvärda djurarter inom området kräver Länsstyrelsen en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen för rivning av befintlig stödmur och återuppbyggnad av ny stödmur som bär Jonseredsvägen.
– Länsstyrelsens alla orimliga krav på diverse utredningar, bara för att kunna återställa en väg så som den en gång var, leder till förseningar och fördröjningar. Det är alltså ingen förändring som görs utan endast en återuppbyggnad. Vad säger egentligen det om skicket på våra myndigheter? Ska det ta mer än 3 år innan det ens går att påbörja arbetet med att bygga? avslutar Viktor Lundblad.
Jag tycker inte det. Låt kommunerna själva få bestämma så att vi kan förenkla för människor i deras vardag. Minde krångel, mindre byråkrati och istället bättre vägare, snabbare ledningstider och en bättre vardag.

Text: Lennart Lauenstein

 

 

 

1 Kommentar

  1. Det är ju helt orimligt att vägen mellan Jonsered Lerum fortfarande inte är påbörjad reparation
    Måste vara rekord i långsam handläggning
    Det måste nu sättas fart i ärendet
    4 år utan något hänt!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Lägg avloppsledningen utefter banvallen!

Nästa Berättelse

Vårmarknad i Gråbo på Mjörnbotorget

Senaste artiklarna