/

JO avstyrker förslag till pandemilag. JO:s remissvar pekar på flera brister i förslaget.

”Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde och begränsade kontrollmekanismer, inte uppfyller de högt ställda krav som bör ställas på en lagreglering av det här slaget” skriver chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning.
JO:s yttrande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Fortfarande oklart om Vattenpalatset

Nästa Berättelse

Allt väl på Bagges torg

Senaste artiklarna

Året som gått

Ett i många delar gott år trots pandemin. Bagges Torg har upplevt

Standard miniatyr

Intressanta Covid19-länkar

Corona i statistiken Great Barringtondeklarationen Folkhälsomyndigheten Västra Götalandsregionen Covid19 i svensk intensivvård