///

Ingen publicering av diarium och protokoll på webben

Det är inte alla kommuner som har ett webbdiarium, men Lerums kommun är den enda kommun i landet som har haft ett webbdiarium. I samband med att den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018, beslöt förvaltningen i Lerums kommun att ta bort webbdiariet från kommunens hemsida. Lerums kommun var inte helt ensam om att göra så. Även Ånge kommun agerade på samma sätt, men ändrade sig efter en kort tid och öppnade webbdiariet på nytt.
Andra öppnar
Nacka kommun öppnade sitt webbdiarium i samband med att GDPR trädde kraft. Borås och Stenungsund har just öppnat sitt webbdiarium. Även Riksdagens diarium har blivit tillgängligt på webben efter det att GDPR trädde kraft.
Borttagandet av webbpublicering  av diarium och protokoll är en inskränkning av demokratin.  Det innebär minskad insyn och minskad möjlighet för kommuninvånare, politiker och media att ta del av offentliga allmänna handlingar. Av landets 290 kommuner är det en tredjedel som gjort diariet tillgängligt via webben. Många statliga myndigheter som t ex länsstyrelsen har sitt diarium på webben.
Varför webbpublicering
På webben publiceras nu endast årets kallelser och protokoll från kommunstyrelsen. Tidigare fanns även beslutsunderlag och tidigare års protokoll publicerade. Den som vill ta del av beslutsunderlaget får rekvirera det från kommunen.
Webbdiariet underlättar för allmänhet och inte minst politiker att ta del av allmänna handlingar. För massmedia blir det enklare att sköta den kommunala bevakningen. Särskilt viktig är tillgängligheten till kommunala protokoll. Som det nu är krävs regelbundna besök på KomIn för den kommuninvånare som vill följa den kommunala verksamheten. Något som få har tid till.
Text: Lennart Lauenstein

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Lerums kommuns skolor i topp när det gäller högskolebehörighet

Nästa Berättelse

Här är de som ska styra Lerums kommun

Senaste artiklarna