////

Här är de som ska styra Lerums kommun

Alexander Abenius (M), Eva Andersson (C), Lill Jansson (L) och Christian Eberstein (KD)

Idag, två månader efter valet, presenterar den nya majoriteten hur de fördelar kommunalrådsplatserna inom sig.
Valresultatet gav moderaterna 14 mandat, liberalerna 5 mandat, centern 5 mandat och kristdemokraterna 3 mandat. Tillsammans har alliansen 27 mandat av 51.
Moderaternas Alexander (M) föreslås som ordförande i kommunstyrelsen och ansvarar även för Arbetsutskottet. Eva Andersson (C) ansvarar för Samhällsbyggnadsutskottet, Lill Jansson (L) ansvara för Lärandeutskottet och Christian Eberstein (KD) ansvarar för Stöd- och Omsorgsutskottet.
Organisationen med fyra kommunalråd och ett oppositionsråd lever således vidare.
På fullmäktiges möte den 29 november sker valet av ny kommunstyrelse, kommunalråd och oppositionsråd.  Efter genomförda val tas beslut om budget 2019.
Alexander Abenius (M): Det känns riktigt bra att få jobba med våra vänner i Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Tillsammans skapar vi ett starkt och hoppfullt lag som kommer stå för en positiv utveckling av vår fina kommun.
Eva Andersson (C): Jag kommer att lägga fokus på byggnation av bostäder i hela kommunen.
Vi vill att varje kommundel skall utvecklas . Vi ska även bygga utanför tätorterna.  Vi måste titta på infrastrukturen för alla trafikslag. Inte minst   GC-väg från Tollered till Göteborg. Vi vill också göra Härskogsvägen säkrare.
Lill Jansson (L):  Jag har särskilt ansvar för skolfrågor. Lerum är en utpräglad barnkommun. Det flyttar hit många barn. Lärare o rektorer har fortsatt uppdraget att höja kunskapsresultaten. Självfallet är lärare och rektorer nyckelpersoner. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare. HR-frågorna är viktiga. Vi ska vara en hållbar kommun och också en ekonomiskt hållbar kommun. Nästat år idrottshall i Gråbo där det är viktigt med samarbete med föreningslivet precis som i Floda. Nästa år klart i Floda. Samarbetet med föreningslivet.
Christian Eberstein (KD): Vård och omsorg är prioriterade frågor för oss. Det väntar minskande intäkter och ökade behov. Vi vill värna om dom som har störst behov. Viktiga områden är anhörigstöd, familjecentral i Lerum och Floda, förenklad biståndsbedömning mm. Vi måste jobba smartare och samarbeta med  näringslivet. Politiska samtalet efter valet har varit givande och lovar gott. Personalfrågorna är en utmaning med sjukskrivningstal som tydligt talar om ett problem. Vi behöver medarbetare som trivs.
Alexander Abenius slutade med att  poängtera vikten av lagarbete och att det inte är fråga om en enmansshow. Han sa att han inför förra mandatperioden varit kritisk mot organisationen med fyra kommunalråd, men att han nu ändrat uppfattning.
Text: Lennart Lauenstein

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Ingen publicering av diarium och protokoll på webben

Nästa Berättelse

Lerum får direktförbindelse med Stockholm

Senaste artiklarna