/

Hemtjänst – Lerum inte i topp

För första gången finns nu en samlad bild av hemtjänstkvaliteten i landets alla kommuner. Hemtjänstindex bygger på seniorers önskemål kring vad som är viktigast i hemtjänsten: Utförandet, en anpassad biståndsbedömning och tydlig information.
Hemtjänstindex är det första indexet där kvalitet inom vård/omsorg sammanställs, baserat på vetenskapliga metoder och med hjälp av mätexpertis. Eftersom den totala kvaliteten inom hemtjänsten sammanställs per kommun underlättas jämförelser mellan kommunerna.
Hemtjänstindex är ett projekt som SPF Seniorerna har tagit initiativ till och kunnat driva med stöd från Allmänna arvsfonden. Indexberäkningen är framtagen av det statliga forskningsinstitutet RISE.

Fyra delindex
Fyra delindex lyfts fram i särskilda rankinglistor: information, biståndshandläggning, utförande samt stöd och utveckling. Samtliga kommuner får också här en offentlig och jämförbar placering inom vart och ett av de fyra kriterierna.

Placering i jämförelse med landets 290 kommuner. Inom parentes index där högt är bra och lågt dåligt.

Kommun Placering  sammanräk-nat Informa-tion Bistånds-handläggning Utförande Stöd och utveckling
Mölndal 7 (60,3) 3 (66,8) 67 (44,2) 81 (61,4) 65 (71,6)
Alingsås 14 (58,8) 38 (44,9) 77 (43,7) 33 (65,3) 47 (73,3)
Kungälv 68 (54,7) 53 (41,9) 125 (41,1) 160 (57,8) 38 (73,8)
Kungsbacka 70 (54,6) 116 (32,9) 105 (42,2) 80 (61,4) 68 (71,3)
Härryda 116 (52,7) 79 (37,7) 143 (40,1) 154 (58,0) 127 (67,6)
Lerum 121 (52,5) 69 (39,6) 84 (44,3) 167 (57,4) 206 (62,8)
Partille 154 (51,2) 23 (50,3) 197 (36,2) 248 (53,2) 176 (64,9)
Göteborg 187 (49,7) 89 (36,7 150 (39,8) 249 (53,0) 188 (64,1)

Hemtjänsten i Lerums kommun hamnar sammantaget på plats 121 av 290. Vad avser utförandet blir placeringen 167 av 290.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Granen på plats på Bagges torg

Nästa Berättelse

Vattenpalatset - läckage av klor

Senaste artiklarna