//

Därför har Lerums kommun stagnerat

Här kan du läsa Jan Jörnmarks rapport om Vin­nare och för­lo­rare. Från lokal­sam­hälle till stor­kom­mun.

I slu­tet av 1960-talet genom­för­des en reform där små­kom­mu­ner slogs sam­man till större enhe­ter. Jan Jörn­mark, docent vid Chalmers, har kart­lagt följ­def­fek­terna för Göte­borgs krans­kom­mu­ner, med utgångs­punkt från Lerums kom­mun.
De problem Lerum konfronteras med idag påminner om det som finns i stort sett i hela Göteborgsregionen. Kommunen kan i allt väsentligt ses som ett derivat av den utveckling som skett först i huvudorten och sedan som regionen i helhet. Det konstaterar Jan Jörnmark som satt fokus på följande frågor:

1) Varför en så långsam befolkningstillväxt?

Från att ha varit en av landets mest snabbväxande kommun till att plötsligt somna in.

2)Varför en snabbväxande låneskuld?

Från att ha haft en god skatte- och investeringsstyrka för egen maskin ökar låneskulden.

3)Hur ser dynamiken i kommunen ut?

4) Varför reagerar egentligen ingen?

LÄS DIREKT UR KOMMANDE BOK: LERUMS OCH GÖTEBORGSREGIONENS UTVECKLING
 
 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Politiker agerar för snabb utbyggnad av järnvägen

Nästa Berättelse

Stort intresse för Lerums utveckling

Senaste artiklarna