//

Friskast i Göteborgsregionen

FlodaNyheter har tidigare rapporterat att personalen i Lerums kommun tillhör de sjukaste i landet. Uppgiften härrörde från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som redovisar den totala sjukfrånvaron per kommun. FlodaNyheter kan nu glädjande rapportera att kommunpersonalen i Lerum är friskast i Göteborgsregionen. Det står att läsa i GR:s (Göteborgsregionens kommunalförbund) rapport Nyckeltal Personalhälsa 2017. GR:s rapport visar att korttidsfrånvaron –  upp till 59 dagar – bland kommunens anställda är lägst bland Göteborgsregionens kommuner. Däremot är långtidssjukfrånvaron högst bland de kommuner som ingår i rapporten. Orsakerna till den höga långtidssjukfrånvaron framgår inte av rapporten.
 
Läs hela undersökningen här.
Tidigare artikel i FlodaNyheter.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Finloppis i Lerum på lördag

Nästa Berättelse

Var är det bäst att bo?

Senaste artiklarna