Från miljökommun till miljöbov

Gamla reningsverket i Aspedalen

Utsläpp i Aspen
I helgen skedde så kallad “bräddning” av kommunens avlopp/bajsvatten ut i sjön Aspen – den första bräddningen sedan tunneln togs i bruk. Enligt uppgift kunde Ryaverken i Göteborg inte ta emot mer avloppsvatten. Detta på grund av att det kraftiga regnandet orsakat problem i tunnelsystemet. Lerums kommun uppger att utsläppet var på ca 30 000 kubikmeter. Kommunens kommenterar är att avloppsvattnet blivit ordentligt utspätt eftersom Aspens vattenvolym är på ca 80 miljoner kubikmeter.
Ofattbart stor mängd
Det är svårt att föreställa sig hur mycket 30 000 kubikmeter är. Om du har en bassäng stor som en fotbollsplan innebär det att bassängen måste vara nära fem meter djup för att rymma avloppsvattnet. Skulle du ha transporterat avloppsvattnet i tankbilar hade det krävts 500 tankbilar (varje bil rymmer 60 kubikmeter och är 24 meter lång). Om du hade radat upp tankbilarna efter varandra hade du fått en lastbilskolonn på ca 1,5 mil. Det motsvarar sträckan Hulanmotet till Munkebäckstorget.
Avloppstunneln
Avloppstunneln mellan Lerum och Ryaverken på Hisingen i Göteborg blev klar våren 2012. Det tog tolv år från beslut till färdig tunnel. Tunneln är åtta kilometer lång. Kostnaden blev 380 miljoner kronor. Under 2020 pumpades 4 726 591 kubikmeter avloppsvatten genom tunneln till en kostnad på 11 496 672 kronor.
Bräddning
Vid ett nödläge har Lerums kommun i avtal förbundit sig att avleda avloppsvattnet. ”Lerums kommun skall i en nödsituation på besked av GRYAB:S driftledning inom åtta (8) timmar kunna upphöra med avledning av avloppsvatten till bergtunneln efter samråd med Göteborg Vatten. Detta ska ske enligt rutinerna Tunnelras och Begränsad kapacitet på Gryaab.”
”Lerums kommun ansvarar för de anmälningar som krävs till tillsynsmyndigheten och andra miljövårdande myndigheter om avledning av avloppsvatten till bergtunneln behöver avbrytas.”
Avledning eller som det också kallas, bräddning, sker till Säveån och sjön Aspen.

Två stora pumpar ger Lerumsbornas avlopp den skjuts som behövs in i den 8 kilometer långa tunneln för vidare transport till reningsverket på Hisingen i Göteborg

Vad händer vid ett ras i tunneln?
Helgens “bräddning” väcker frågan vad som händer vid ett längre driftsavbrott. Elavbrott klaras med hjälp av ett reservkraftverk, men vad händer vid ett ras i tunneln? Vid ett längre driftsstopp kommer allt avloppsvatten att spolas ut i Säveån och Aspen. Ett ras i tunneln kan innebära ett långvarigt stopp med stora miljökonsekvenser som följd.

Text: Lennart Lauenstein

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Pizza på piazza! (Annons)

Nästa Berättelse

Tidigare Lerumspolitiker misstänkt för 18 fall av grov våldtäkt på Riddarstens äldreboende.

Senaste artiklarna