/

Inga dramatiska förändringar i dödstal Lerums kommun

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata och kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Även om det redovisas en relativt stor ökning under mars då 37 personer avled, är antalet döda lägre än under föregående år.

I media presenteras, i samband med pandemin, dödstal som kan uppfattas som höga, men jämfört med tidigare år så kan konstateras att dödstalen ligger på en normal nivå.

Januari Februari Mars April Summa
2018 34 20 22 25 101
2019 39 32 23 21 115
2020 25 27 37 32 121

SCB:s statistik redovisar inte dödsorsak utan enbart antal döda.

Länk: SCB Corona

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Café Motto har filial på torget

Nästa Berättelse

Sparbanken Alingsås avsätter 4 miljoner extra till coronadrabbade verksamheter.

Senaste artiklarna