//

Del 2 Sammansvärjningen

 
På grund av sin skicklighet som affärsman blev Lerumsföretagaren Calle Hilmarch vd för Systemteknik AB, utsatt för en sammansvärjning av fyra konkurrerande företagare. Det berättar Arne Kamperin, före detta anställd på Lerums kommun.

Arne Kamperin

Tog alla avtal
Åren innan 2014, när Calle Hilmarch polisanmäldes, lyckades Systemteknik AB ta hem alla avtal från kommunen. Det var nästan en monopolliknande situation.
Calle gjorde aldrig något fel, mer än att utnyttja systemet berättar Arne Kamperin.
Arne Kamperin är driftsingenjör och arbetade 30 år på Lerums kommun innan han förlorade sitt jobb tack vare Systemteknikaffären. Arnes jobb bestod i att ta in priser från entreprenörer.
 
Hålla budget
Hans yttersta mål var att hålla budget och att se till att kommunen fick valuta för sina pengar. Han fick höra att han var duktig av sina närmaste chefer.
”Jag hade en nyckelposition på kommunen, så jag hörde hur andra företagare var irriterade på Calle för att han fick alla jobb. Jag hörde också hur vissa kommunanställda var irriterade. När Calle också tog hem värmeavtalet då var måttet rågat.”
Bitterfittor
Arne Kamperin berättar om de planer de fyra företagare som han själv kallar ”Bitterfittor” hade för att få stopp på Calle och Systemteknik. De planerade kort och gott en sammansvärjning i vilken också kommunen skulle ingå.
”Redan 2013 planerade de fyra ”Bitterfittorna,” att skicka ett brev till kommunjuristen Maria Egerlund Fletcher i vilket de skulle anklaga Calle Hilmarch för bedrägeri och få honom polisanmäld,” säger Arne Kamperin och fortsätter:
”En av de fyra företagarna var inhyrd ett halvår på kommunen. Han fick då tillgång till kommunens fakturasystem. Han tittade på Systemtekniks fakturor och såg då vad han tyckte var bluffakturor. Han kopierade dem och hade dessa som underlag/bevis för att få stopp på Calle.”
Medan samma företagare jobbade på kommunen, la han ut jobb på sig själv som underentreprenör till Systemteknik. Han åkte sedan hem på eftermiddagen, gjorde jobbet och skickade sedan fakturorna till Systemteknik.
Anmälde till kommunen
När Calle också tog hem värmeavtalet på hösten 2014 satte de fyra företagarna sin drygt ettåriga plan i verket. De skrev ett brev till kommunjuristen Maria Egerlund Fletcher. Resultatet blev en polisanmälan mot Calle Hilmarch och att Arne Kamperin miste jobbet på Lerums kommun.
Bra chef degraderades
”Jag hade en mycket bra chef Jan Sanding, men han degraderades. Jag är övertygad om att hade detta skett några år tidigare hade hans övre chefer kallat till sig Calle, pratat med honom och rett ut hela affären,” poängterar Arne Kamperin och fortsätter:   ”Jag måste säga att kommunen var dålig på att granska fakturor. Det pågick under många år. Alla satt och attesterade utan att ha någon ekonomisk kunskap.  Det var rätt och slätt kaos.
Kritik från revisionen
Kommunrevisionen kritiserade det hela. Det var väl då Ripa var kommunalråd och Håkan Petterson var kommundirektör ihop med Gunnel Lorenzon. Arne Kamperin menar nu att det gått prestige i hela Systemteknikaffären.
”Jag vill bara att Calle ska få de pengar kommunen är skyldig honom och att kommunen ger sig innan det kostat skattebetalarna för mycket!”

Helene Bergman
info@flodanyheter.se
Del 1 Bortjagad från kommunen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Del 3: Avskedad

Nästa Berättelse

Isbana på Bagges torg

Senaste artiklarna